Týdenní přehled dění v EU ve dnech 10. – 16. června 2024

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V rámci belgického předsednictví se v dnech 10. a 11. června koná konference CMD-h, která se zaměřuje na otázky týkající se registrace, bezpečnosti a harmonizace humánních léčivých přípravků v Evropské unii.

Ilustrační fotografie

V rámci Senátu Parlamentu České republiky se ve středu 12. června uskuteční zasedání Výboru pro záležitosti EU, které se bude zabývat několika návrhy legislativních aktů EU, zprávou o vývoji EU v roce 2023, systému zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání a soudržnosti a řízení klimatických rizik.

V rámci belgického předsednictví se ve dnech 12. a 13. června bude konat závěrečná akce „Plán pro karcinogeny“ kde budou prezentovány dosažené výsledky a současný stav týkající se karcinogenů, stejně jako priority belgického předsednictví ohledně prevence pracovního vystavení karcinogenům.

V rámci belgického předsednictví se ve dnech 13. a 14. června uskuteční workshop „Rámcová směrnice o odpadech odolná vůči budoucnosti,“ který shromáždí odborníky z členských států EU, Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí a klíčové zainteresované strany EU.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 10. června

Úterý 11. června

Středa 12. června

Čtvrtek 13. června

Pátek 14. června

Sobota 15. června

Neděle 16. června

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 10.6.Nástroj pro technickou podporu – hodnocení v polovině období
Do 26.6.Program Spravedlnost – závěrečné hodnocení programu na období 2014–2020 a průběžné hodnocení programu na období 2021–2027
Do 27.6.Evropský prostor vzdělávání – průběžné hodnocení
Do 1.7.Předpisy EU týkající se pyrotechnických výrobků – hodnocení
Do 1.7.Hodnocení předpisů EU týkajících se výbušnin pro civilní použití
Do 10.7Revize právních předpisů EU o prekursorech drog
Do 15.7.Vnitrozemská vodní doprava – inteligentní a flexibilní pravidla EU týkající se posádky
Do 18.7.Požadavky na ekodesign počítačů – přezkum
Do 18.7.Požadavky na energetické štítky počítačů
Do 25.7.Evropská normalizace – hodnocení
Do 30.7.Vyhodnocení spolupráce v oblasti přímých daní
Do 7.8.Kontrola účelnosti předpisů EU o obchodu s produkty z tuleňů
Do 27.8.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) – hodnocení
Do 26.8.Provádění protidrogové strategie EU a Akčního plánu EU pro oblast drog na období 2021–2025 – hodnocení
Do 6.9.Programy Kreativní Evropa – hodnocení
Veřejné konzultace (přehled)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiati…
Úřední věstník EU
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=cs

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme