Týdenní přehled dění v EU ve dnech 11. – 17. dubna

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Rada pro zahraniční věci bude v pondělí 11. dubna projednávat novou evropskou strategii Global Gateway, jejímž cílem je podpořit inteligentní, čisté a bezpečné propojení v oblasti digitálních technologií, energetiky a dopravy a posílit zdravotnické, vzdělávací a výzkumné systémy po celém světě.

Ilustrační fotografie

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude 13. dubna projednávat mimo jiné přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023-2027 a Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Přístup EU k řízení kosmického provozu.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 11. dubna

 V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zahraniční věci

Reakce EU na invazi Ruska na Ukrajinu (souvislosti), Sankce vůči Rusku – vysvětlení (souvislosti), Evropská rada 24. a 25. března 2022, Strategie Global Gateway (Evropská komise)

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC) a neformální zasedání Pracovní skupiny pro výzkum (Štrasburk, Francie)

Úterý 12. dubna 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro námořní dopravu
MERTENS

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC) a neformální zasedání Pracovní skupiny pro výzkum (Štrasburk, Francie)
Setkání generálních ředitelů pro životní prostředí (Paříž, Francie)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce REX – Vnější vztahy

Středa 13. dubna 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro vesmír

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC) a neformální zasedání Pracovní skupiny pro výzkum (Štrasburk, Francie)

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Příprava předsednictví České republiky v Radě Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023-2027 /kód Rady 6318/22, KOM(2022) 57 v konečném znění/; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Přístup EU k řízení kosmického provozu: příspěvek EU k řešení globální výzvy /kód Rady 6321/22, JOIN(2022) 4 v konečném znění/; Výroční zpráva Evropského účetního dvora v Lucemburku o plnění rozpočtu Evropské unie a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2021; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 24. března – 6. dubna 2022.

Čtvrtek 14. dubna

Pátek 15. dubna 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 16. dubna

Neděle 17. dubna 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23. 5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25. 5.

Bezpečnost hraček

Do 25. 5.

Kybernetická odolnost

Do 2. 6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Do 6. 6.

Environmentální, sociální a vládní ratingy (ESG), udržitelnost v úvěrových ratinzích

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme