Týdenní přehled dění v EU ve dnech 11. – 17. září 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 11. září projednají poslanci EP na plenárním zasedání mimo jiné: Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek, Látky znečišťující povrchové a podzemní vody a ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků.

Ilustrační fotografie

V úterý 12. září Evropská komise představí: Balíček úlev pro malé a střední podniky a Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (BEFIT).

V úterý 12. září poslanci EP na plenárním zasedání budou hlasovat mimo jiné o: schválení jmenování Iliany Ivanované členkou Evropské komise, Udržitelných leteckých palivech (Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU), Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, standardy jakosti a bezpečnost látek lidského původu určených k použití u člověka, Přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních a Směrnici o energii z obnovitelných zdrojů.

V úterý 12. září budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat mimo jiné: Změnu nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu a Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

Ve středu 13. září poslanci EP na plenárním zasedání budou hlasovat mimo jiné o Dohodě o vědeckotechnické spolupráce mezi EU a USA, Nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu a Udržitelných leteckých palivech, Kvalitě vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu.

Ve čtvrtek 14. září poslanci EP na plenárním zasedání budou hlasovat mimo jiné o Rámci pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin, návrhy usnesení – Zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 11. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro vlastní zdroje
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek; Změny jednacího řádu Evropského parlamentu k posílení integrity, nezávislosti a odpovědnosti, Látky znečišťující povrchové a podzemní vody, Spotřebitelské úvěry, Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Neformální pracovní skupina atašé pro finanční služby, Madrid
  • Mezinárodní setkání o průmyslovém vlastnictví, Madrid
  • Setkání operativního koordinačního kontaktu za účelem posílení výměny informací mezi příslušnými orgány, Madrid
  • Workshop sítě koordinačních orgánů TSI, Madrid
  • Konference o operační koordinaci proti útokům na informační systémy, Madrid
  • Výroční vědecká konference ICES 2023, Bilbao

Úterý 12. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky
  • Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro civilní ochranu
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro spojené království
 • V rámci Evropské komise se projedná:
  • Balíček úlev pro malé a střední podniky
   • Revize směrnice o opožděných platbách
  • Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (BEFIT)
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Na cestě k EU odolnější vůči katastrofám – ochrana obyvatel před extrémními vlnami veder, povodněmi a lesními požáry, Dohoda mezi EU a Tuniskem – aspekty související s vnější migrační politikou, Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu, Írán: rok po vraždě Žíny Mahsy Amíníové, Nová agenda pro Latinskou Ameriku a Karibik po summitu EU-CELAC, Ukrajinský vývoz obilí po vystoupení Ruska z Černomořské obilné iniciativy, Zpráva o Turecku za rok 2022, Vztahy s Běloruskem, Udržitelná letecká paliva (Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU), Boj proti normalizaci krajně pravicových diskurzů včetně antisemitismu
   • HLASOVÁNÍ: Schválení jmenování Iliany Ivanované členkou Evropské komise, Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, Standardy jakosti a bezpečnost látek lidského původu určených k použití u člověka, Přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek, Látky znečišťující povrchové a podzemní vody, Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů, Spotřebitelské úvěry, Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků, Systém evropských škol: současný stav, výzvy a perspektivy
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Recovery and Resilience Dialogue with – Valdis Dombrovskis Executive Vice-President for An Economy that Works for People; and – Paolo Gentiloni, Commissioner for Economy
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Recovery and Resilience Dialogue with – Valdis Dombrovskis Executive Vice-President for An Economy that Works for People; and- Paolo Gentiloni, Commissioner for Economy
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu, Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech), Exchange of views on the EU Customs policies: * the implementation of the Union Customs Code * the future of the EU Customs policies
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Výroční konference o centrech policejní a celní spolupráce, Santander
  • Konference o operační koordinaci proti útokům na informační systémy, Madrid
  • Výroční vědecká konference ICES 2023, Bilbao
  • Neformální pracovní skupina atašé pro finanční služby, Madrid
  • Mezinárodní setkání o průmyslovém vlastnictví, Madrid
  • Setkání operativního koordinačního kontaktu za účelem posílení výměny informací mezi příslušnými orgány, Madrid
  • Setkání Evropské sítě veřejné správy, video konference
  • Workshop sítě koordinačních orgánů TSI, Madrid

Středa 13. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro lidská práva
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní regulace
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Export Credits Group
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu, Jmenování člena Účetního dvora – Katarína Kaszasová, Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA: prodloužení, Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, Daně: správní spolupráce, Pozměňovací návrhy k jednacímu řádu Evropského parlamentu s cílem posílit integritu, nezávislost a odpovědnost, Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, Kvalita vnějšího ovzduší a čistší vzduch pro Evropu, Udržitelná paliva pro letectví (letecká iniciativa ReFuelEU), Zpráva o Türkiye za rok 2022, Vztahy s Běloruskem
   • ROZPRAVA: Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu) – Přezkum stavu ochrany vlků a dalších velkých šelem v EU, Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2024, Rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin, Zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin, Změna navrhovaného mechanismu pro řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu, Prohlášení Komise k balíčku úlev pro malé a střední podniky, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu), Regulace prostituce v EU: její přeshraniční důsledky a dopad na genderovou rovnost a práva žen, Budoucnost evropského knižního sektoru
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Technická porada o bezdomovectví, Avilés
  • Ibero-americké fórum vládních agentur pro ochranu spotřebitele (FIAGC) a orgány Evropské komise, Madrid
  • Neformální zasedání skupiny pro celní unii Rady, Málaga
  • Prostor pro inovace v železnici, Madrid
  • Nové výzvy španělského předsednictví pro spotřebu a životní prostředí, Madrid
  • Výroční konference o centrech policejní a celní spolupráce, Santader
  • Výroční vědecká konference ICES 2023, Bilbao

Čtvrtek 14. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro zemědělské produkty
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Parlamentarismus, evropské občanství a demokracie, Násilí a diskriminace ve světě sportu po mistrovství světa ve fotbale žen, prohlášení Komise, Zlepšení pracovních podmínek hasičů, Otázka k ústnímu zodpovězení, Segregace a diskriminace romských dětí ve vzdělávání
   • HLASOVÁNÍ: Guatemala: Případ Dr. Gubada Ibadoghlua, vězněného v Ázerbájdžánu Návrhy usnesení, Situace v oblasti lidských práv v Bangladéši, zejména případ Odhikar Návrhy usnesení, Rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin, Návrhy usnesení – Zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin, Změna navrhovaného mechanismu pro řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu, Regulace prostituce v EU: Budoucnost evropského knižního sektoru, Parlamentarismus, evropské občanství a demokracie
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • „II. zasedání evropských aliancí“, Barcelona
  • II Fórum univerzit pro budoucnost Evropy, Barcelona
  • Setkání zástupců členských států před SDEU za španělského předsednictví, Madrid
  • Vliv zdravotnictví na změnu klimatu: Uhlíková stopa zdravotnických zařízení, Murcia
  • Ibero-americké fórum vládních agentur pro ochranu spotřebitele (FIAGC) a orgány Evropské komise, Madrid
  • Výroční vědecká konference ICES 2023, Bilbao
  • Prostor pro inovace v železnici, Madrid

Pátek 15. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro otázky občanského práva
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
  • Technické hrozby – chemické výrobky
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro spojené království
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • 30 let vnitřního trhu: Pohled do budoucnosti, Madrid
  • „II. zasedání evropských aliancí“, Barcelona
  • II Fórum univerzit pro budoucnost Evropy, Barcelona
  • Neformální zasedání skupiny pro celní unii Rady, Málaga

Sobota 16.září

 • V rámci Rady EUproběhne:
 • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí

Neděle 17.září

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 18.9.Program COSME – hodnocení
Do 22.9.Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme