Týdenní přehled dění v EU ve dnech 12. – 18. června 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 12. června poslanci EP na plenárním zasedání projednají v rámci rozpravy mimo jiné Velké projekty dopravní infrastruktury v EU. Poslanci EP v rámci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou hlasovat mimo jiné o Zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu.

Ilustrační fotografie

V úterý 13. června Evropská komise představí Doporučení Rady o rozvoji rámcových podmínek sociální ekonomiky, Nařízení o environmentálním a sociálním ratingu a ratingu správy a řízení, Sdělení o rámci udržitelného financování a Doporučení o přechodném financování

V úterý 13. června poslanci EP na plenárním zasedání projednají v rámci rozpravy mimo jiné Akt o umělé inteligenci.

Ve středu 14. června poslanci EP na plenárním zasedání budou hlasovat mimo jiné o Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Thajskem a Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií.

Ve středu 14. června proběhne zasedání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, na kterém se bude mimo jiné projednávat Národní program reforem ČR 2023; Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2023 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2023; Návrh směrnice EP a Rady o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních); Pokračování projednávání návrhu směrnice EP a Rady o společných pravidlech na podporu oprav zboží a o změně nařízení.

Ve čtvrtek 15. června proběhne v rámci švédského předsednictví mimo jiné Konference o zelených městech v Malmö a Digital Assembly 2023 ve Stockholmu.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 12. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro zemědělské produkty
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva 2022; Krátké prezentace následujících zpráv: Hodnocení nového sdělení Komise o nejvzdálenějších regionech, Velké projekty dopravní infrastruktury v EU; Provádění nařízení o evropské občanské iniciativě
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • HLASOVÁNÍ: Zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Změna směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky
   • ROZPRAVA: Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi); Vnitřní trhy s obnovitelnými a zemními plyny a s vodíkem (přepracované znění); Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelnými zdroji a zemními plyny a s vodíkem (přepracované znění)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství, Stockholm
  • Plenary meeting of the European Judicial Network (EJN), Stockholm
  • Návštěva attaché v horizontální pracovní skupině pro kybernetické otázky, Stockholm
  • Návštěva attaché ve Zvláštním výboru pro zemědělství (SCA), Stockholm

Úterý 13. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony
  • Pracovní skupina pro celní unii
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro otázky občanského práva
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro Spojené království
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Doporučení Rady o rozvoji rámcových podmínek sociální ekonomiky
  • Nařízení o environmentálním a sociálním ratingu a ratingu správy a řízení
  • Sdělení o rámci udržitelného financování
  • Doporučení o přechodném financování
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Toto je Evropa – Rozprava s kyperským prezidentem Nikosem Christodoulidesem; Akt o umělé inteligenci; Vztahy s Palestinskou samosprávou; Rozprava o zahraničních záležitostech za přítomnosti místopředsedkyně Komise/ vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (bude upřesněno)
   • HLASOVÁNÍ: Baterie a odpadní baterie; makrofinanční pomoc Severní Makedonii; návrh opravného rozpočtu č. 1/2023: Technické úpravy vyplývající z politických dohod dosažených u několika legislativních návrhů, včetně návrhů týkajících se programu REPowerEU, mechanismu pro přizpůsobení se emisím oxidu uhličitého na hranicích a programu bezpečné konektivity Unie; změny jednacího řádu Parlamentu týkající se postoupení návrhů právně závazných aktů výborům a postupu řešení kompetenčních sporů
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství, Stockholm
  • Plenární zasedání Evropské soudní sítě (EJS), Stockholm
  • Návštěva atašé v horizontální pracovní skupině pro kybernetické otázky, Stockholm

Středa 14. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro schengenské záležitosti
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro komodity (PROBA)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro služební řád
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
  • Zasedání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci (Nebezpečné látky – chemické látky)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 29.-30. června 2023; Vodní krize v Evropě; Evropa jako místo pro investice; Poučení z dokumentů Pandora a dalších odhalení; Zajištění potravinové bezpečnosti a dlouhodobé odolnosti zemědělství EU; Rozšíření mandátu Evropského úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti s trestným činem porušování omezujících opatření Unie; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
   • HLASOVÁNÍ: Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Thajskem; Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Thajskem (usnesení); Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií; Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií (usnesení); Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: provádění dohody (2022-2026). Protokol; Kvalitní stáže v EU
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o zelených městech, Malmö
  • Zasedání Politického a bezpečnostního výboru na vysoké úrovni, Visby & Stockholm
  • Plenární zasedání Evropské soudní sítě (EJS), Stockholm
  • Návštěva atašé v horizontální pracovní skupině pro kybernetické otázky, Stockholm
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2022; Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 29. – 30. června 2023; Národní program reforem ČR 2023; Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2023 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2023; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních); Pokračování projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech na podporu oprav zboží a o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnic (EU) 2019/771 a (EU) 2020/1828

Čtvrtek 15. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu – sedmá bruselská konference
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro víza
  • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní úprava
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
  • Pracovní skupina pro komodity (PROBA)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Ad hoc pracovní skupina pro víceagenturní dárcovskou koordinační platformu pro Ukrajinu
  • Pracovní skupina pro komodity (PROBA)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o zelených městech, Malmö
  • ESPON seminář, Luleå
  • Digital Assembly 2023, Stockholm
  • Zasedání generálních ředitelů EU pro sport, Stockholm
  • Návštěva atašé v Pracovní skupině pro telekomunikace a informační společnost, Stockholm
  • Zasedání Politického a bezpečnostního výboru na vysoké úrovni, Visby & Stockholm

Pátek 16. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro informace
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Digital Assembly 2023, Stockholm
  • Rada pro hospodářské a finanční věci, Lucemburk
  • Zasedání Politického a bezpečnostního výboru na vysoké úrovni, Visby & Stockholm
  • Zasedání generálních ředitelů EU pro sport, Stockholm
  • Návštěva atašé v Pracovní skupině pro telekomunikace a informační společnost, Stockholm

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu
Do 30.8.Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU
Do 31.8.Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů
Do 31.8.Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme