Týdenní přehled dění v EU ve dnech 13. – 19. února 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 13. února poslanci EP budou projednávat v rámci svého plenárního zasedání Kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost. V úterý 14. února Evropská komise představí přezkum norem emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla.

Ilustrační fotografie

V úterý 14. února poslanci EP budou v rámci rozpravy projednávat mimo jiné normy pro emise CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla a v rámci hlasování hlasovat např. o revizi rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, o právech Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království a Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím a o Programu Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027.

Ve středu 15. února budou poslanci EP hlasovat mimo jiné o společném podniku v rámci programu Horizont Evropa: společný podnik pro čipy. V rámci rozpravy budou poslanci projednávat např. přístup ke strategicky významným kritickým surovinám a přiměřený minimální příjem zajišťující aktivní začlenění.

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci na Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů s datem pro zaslání zpětné vazby do 25. dubna 2023.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 13. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost

Úterý 14. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • ANTICI
  • MERTENS
 • Evropská komise představí:
  • Přezkum norem emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Normy pro emise CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla
   • HLASOVÁNÍ: Revize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů; Práva Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království a Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027; Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Guyana: prosazování práva a správa v oblasti lesnictví, obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU (usnesení)

Středa 15. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní úprava
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Rozpočtový výbor
  • Skupina exportní úvěry
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Protokol k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi ES a Koreou: přistoupení Bulharska, Chorvatska a Rumunska; Společné podniky v rámci programu Horizont Evropa: společný podnik pro čipy
   • ROZPRAVA: Přístup ke strategicky významným kritickým surovinám; přiměřený minimální příjem zajišťující aktivní začlenění; Vypracování strategie EU v oblasti cyklistiky

Čtvrtek 16. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)

Pátek 17. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro OBSE a Radu Evropy
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Sobota 18. února

Neděle 19. února

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 13.2.Trh s elektřinou – reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU
Do 20.2.Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání
Do 20.2.Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU
Do 23.2.Horizont Evropa – průběžné hodnocení
Do 23.2.Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení
Do 28.2.Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 17.3.Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme