Týdenní přehled dění v EU ve dnech 14. – 20. listopadu 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 14. listopadu poslanci Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu budou hlasovat o stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

Ilustrační fotografie

V pondělí 14. listopadu CEBRE organizuje debatu na téma: „Zelená transformace malých a středních firem“, která se koná v Evropském domě v Praze za účasti čelních představitelů EK, MPO ČR, HK ČR, SP ČR, ČEZ, atd.

Ve čtvrtek 17. listopadu poslanci Rozpočtového výboru Evropského parlamentu budou hlasovat o stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

Ve čtvrtek 17. listopadu budou poslanci Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu projednávat v rámci rozpravy mimo jiné i náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti a změnu směrnice (EU) 2019/1937.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 14. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zahraniční věci
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Rozpočtový výbor

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

ROZPRAVA: Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 09/2022 „Výdaje na ochranu klimatu v rozpočtu na období 2014-2020 – nejsou tak vysoké, jak se uvádí“

Zasedání Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Návrhy Evropského parlamentu na změnu Smluv; Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2022; Slyšení o hospodářském dopadu sankcí EU na Rusko
a hospodářství EU
HLASOVÁNÍ: Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)

V rámci aktivit CEBRE proběhne:

Debata “Zelená transformace malých a středních firem“

Úterý 15. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

Summit G20
Rada pro spolupráci EU–Kyrgyzstán
Zasedání Rady pro zahraniční věci (obrana)
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro boj proti podvodům
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Středa 16. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Summit G20
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor

Evropská komise představí:

Sdělení o rozšíření schengenského prostoru

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce REX – Vnější vztahy

Čtvrtek 17. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper II
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022 – Dodatečná opatření k řešení důsledků ruské války na Ukrajině – Posílení mechanismu civilní ochrany Unie – Snížení prostředků na platby a aktualizace příjmů – Další úpravy a technické aktualizace; Navýšení víceletého finančního rámce na období 2021-2027: odolný rozpočet EU připravený na nové výzvy; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)

Zasedání Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek zavedení konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníka; Změna směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Změna nařízení (EU) č. 389/2012, pokud jde o výměnu informací uchovávaných v elektronických registrech, které se týkají hospodářských subjektů přepravujících zboží podléhající spotřební dani mezi členskými státy pro obchodní účely
HLASOVÁNÍ: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) /…, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 149/2013, pokud jde o hodnotu clearingového prahu pro pozice držené v OTC komoditních derivátových smlouvách a ostatních OTC derivátových smlouvách; Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013, pokud jde o dočasná mimořádná opatření týkající se požadavků na zajištění

Pátek 18. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro obecné záležitosti
Coreper I
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Sobota 19. listopadu 

Neděle 20. listopadu 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 25.11.

Evropský akt o kritických surovinách

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Do 26.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme