Týdenní přehled dění v EU ve dnech 15. – 21. května 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 15. května proběhne v rámci švédského předsednictví ve Stockholmu zasedání generálních ředitelů EU na téma o územní soudržnosti a územní agendě. V úterý 16. května se v rámci švédského předsednictví ve městě Åre uskuteční zasedání o provádění modernizace pravidel státní podpory.

Ilustrační fotografie

Ve středu 17. května Evropská komise představí: Opatření ke snížení uvolňování mikroplastů do životního prostředí (tbc); Celní reforma a Nová agenda pro Latinskou Ameriku a Karibik.

V rámci veřejných konzultací byly vyhlášeny dvě nové konzultace a to: Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz (otevřena do července) a dále Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí (otevřena do 4. srpna).

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 15. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání generálních ředitelů EU o územní soudržnosti a územní agendě, Stockholm
  • Zasedání Výboru pro obchodní politiku – odborníci (služby a investice), Stockholm

Úterý 16. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • MERTENS
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání o provádění modernizace pravidel státní podpory, Åre
  • Zasedání o městských záležitostech, Stockholm
  • Zasedání Výboru pro obchodní politiku – odborníci (služby a investice), Stockholm

Středa 17. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
 • Evropská komise představí:
  • Opatření ke snížení uvolňování mikroplastů do životního prostředí (tbc)
  • Celní reforma
  • Nová agenda pro Latinskou Ameriku a Karibik
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání REX – Vnější vztahy
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání o provádění modernizace pravidel státní podpory, Åre

Čtvrtek 18. května

 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Informace o implementaci fondů EU v ČR; Aktuální informace o čerpání z evropských fondů – programová období 2014–2020 a 2021–2027

Pátek 19. května

 • Proběhne Summit:
  • Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko, 19.–21. května 2023

Sobota 20. května

 • Proběhne Summit:
  • Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko

Neděle 21. května

 • Proběhne Summit:
  • Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
Do 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme