Týdenní přehled dění v EU ve dnech 17. – 23. dubna 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 17. dubna budou poslanci EP v rámci svého plenárního zasedání projednávat mimo jiné: Nařízení o odlesňování; Balíček „Fit for 55“ (Revize systému EU pro obchodování s povolenkami, Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, Sociální fond pro klimatická opatření, Revize systému EU pro obchodování s emisemi v oblasti letectví); Udržitelné uhlíkové cykly; Elektronická veřejná správa: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu.

Ilustrační fotografie

V úterý 18. dubna budou poslanci EP v rámci rozpravy projednávat mimo jiné: Kryptoaktiva (Trhy s kryptoaktivy (MICA), Informace doprovázející převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění)).

Evropská komise 18. dubna představí: Kybernetický balíček (Zákon o kybernetické solidaritě, Akademie kybernetických dovedností); Balíček digitálních dovedností a vzdělávání (Doporučení o příznivých faktorech pro digitální vzdělávání, Doporučení o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě); Balíček týkající se krizového řízení bank a pojištění vkladů (Přezkum směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank, Přezkum směrnice o systémech pojištění vkladů, Přezkum nařízení o jednotném mechanismu pro řešení problémů).

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 17. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Nařízení o odlesňování; Společná rozprava – Balíček „Fit for 55“ (Revize systému EU pro obchodování s povolenkami, Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, Sociální fond pro klimatická opatření, Revize systému EU pro obchodování s emisemi v oblasti letectví); Institucionální vztahy mezi EU a Radou Evropy; Udržitelné uhlíkové cykly; Elektronická veřejná správa: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024 – oddíl I – Evropský parlament; Vlastní zdroje: nový začátek pro finance EU, nový začátek pro Evropu; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům – EGF/2022/003 ES / Alu Ibérica – Španělsko; Změna nařízení (EU) 2022/563, pokud jde o částku makrofinanční pomoci Moldavské republice
   • ROZPRAVA: Dopad zvýšení výpůjčních nákladů nástroje Evropské unie pro oživení na rozpočet EU na rok 2024

Úterý 18. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů životního prostředí
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
 • Evropská komise představí:
  • Kybernetický balíček
   • Zákon o kybernetické solidaritě
   • Akademie kybernetických dovedností
  • Balíček digitálních dovedností a vzdělávání
   • Doporučení o příznivých faktorech pro digitální vzdělávání
   • Doporučení o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě
  • Balíček týkající se krizového řízení bank a pojištění vkladů
   • Přezkum směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank
   • Přezkum směrnice o systémech pojištění vkladů
   • Přezkum nařízení o jednotném mechanismu pro řešení problémů
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Strojní výrobky
   • ROZPRAVA: Společná rozprava – Kryptoaktiva (Trhy s kryptoaktivy (MICA), Informace doprovázející převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění))
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Středa 19. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů životního prostředí
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX)
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mořské právo
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše; Metody a postup pro poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a přerozdělených zisků a opatření ke krytí hotovostních nároků; Návrhy usnesení – Boj proti diskriminaci v EU – dlouho očekávaná horizontální antidiskriminační směrnice; Výzvy, kterým čelí Moldavská republika
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání CCMI – Poradní komise pro průmyslové změny
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů pro východní Evropu a Rusko, jižní Kavkaz a střední Asii (COEST) – Stockholm

Čtvrtek 20. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní úprava
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2024
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o institucionální ochraně základních práv v době krizí – Lund
  • Zasedání Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA) – Stockholm
  • Zasedání Výboru pro obchodní politiku – Stockholm

Pátek 21. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro informace
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro vzdělávání
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o institucionální ochraně základních práv v době krizí – Lund
  • Zasedání Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA) – Stockholm
  • Zasedání Výboru pro obchodní politiku – Stockholm

Sobota 22. dubna

Neděle 23. dubna

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme