Týdenní přehled dění v EU ve dnech 17. – 23. října 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 17. října poslanci Evropského parlamentu budou v rámci svého plenárního zasedání projednávat mimo jiné otázku paliv, a to udržitelná paliva v námořní dopravě (Iniciativa pro námořní paliva FuelEU) a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Poslanci budou také projednávat hlavní směry politik zaměstnanosti členských států.

Ilustrační fotografie

Dne 18. října budou poslanci Evropského parlamentu v rámci plenárního zasedání projednávat otázku snížení faktur za energie: sociální a ekonomické důsledky války na Ukrajině.

Ve dnech 20. – 21. října se uskuteční zasedání Evropské rady s cílem jednat o Ukrajině, energetice, hospodářských otázkách a vnějších vztazích.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 17. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zemědělství a rybolov
Rada pro zahraniční věci
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
MERTENS

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Společná rozprava – Paliva (Udržitelná paliva v námořní dopravě (Iniciativa pro námořní paliva FuelEU), Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Úterý 18. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zemědělství a rybolov
Rada pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina pro hybridní hrozby

Evropská komise představí:

Pracovní program Komise na rok 2023

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Snížit faktury za energie: sociální a ekonomické důsledky války na Ukrajině; Duševní zdraví; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Pracovní program Komise na rok 2023; Politická situace v Tunisku; Dopad ruské invaze na Ukrajinu na migrační toky do EU
HLASOVÁNÍ: Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy; Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice článku 290 Smlouvy o fungování EU; Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada; Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor; Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž; Přistoupení Rumunska a Bulharska k schengenskému prostoru Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: prodloužení doby platnosti schválení 8-hydroxychinolinu

Středa 19. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Trojstranná sociální vrcholná schůzka
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 20.–21. října 2022; Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2021; Pokračování kontrol na vnitřních hranicích v schengenském prostoru s ohledem na nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. (C-368/20)
HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Návrh opravného rozpočtu 4/2022: aktualizace příjmů (vlastní zdroje) a další technické úpravy

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 20. – 21. října 2022 v Bruselu

Čtvrtek 20. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů dopravy

Uskuteční se zasedání Evropské rady:

Evropská rada bude jednat o Ukrajině, energetice, hospodářských otázkách a vnějších vztazích

Pátek 21. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů dopravy

Uskuteční se zasedání Evropské rady:

Evropská rada bude jednat o Ukrajině, energetice, hospodářských otázkách a vnějších vztazích

Sobota 22. října 

Neděle 23. října 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 25.11.

Evropský akt o kritických surovinách

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 5.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme