Týdenní přehled dění v EU ve dnech 19. – 25. září 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 21. září Evropská komise představí revizi nařízení o střelných zbraních a doporučení týkající se screeningu rakoviny.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 19. září 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro pozemní dopravu
ANTICI

Úterý 20. září 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
MERTENS
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Pracovní skupina pro vesmír

Středa 21. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí

Evropská komise představí:

Revize nařízení o střelných zbraních
Doporučení týkající se screeningu rakoviny

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru

Čtvrtek 22. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru

Pátek 23. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro životní prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci

Sobota 24. září 

Neděle 25. září 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 19.9.

Nová strategie EU týkající se globálních aspektů zdraví

Do 28.9.

Bezpečnost vozidel – revize balíčku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel

Do 29.9.

Duševní vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme