Týdenní přehled dění v EU ve dnech 2. – 8. května

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V rámci plenárního zasedání bude 2. května Evropský parlament diskutovat o perzistentních organických znečišťujících látkách. Parlament projedná mimo jiné umělou inteligenci v digitálním věku a harmonizaci právních předpisů týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh.

Ilustrační fotografie

Rovněž bude hlasovat o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH): prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH.

V rámci výboru při mezinárodní obchod budou poslanci 3. května hlasovat o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012.

Ve středu 4. května bude Parlament diskutovat o posílení mandátu Europolu především co se týče spolupráce se subjekty a zpracováním údajů k podpoře v oblasti výzkumu a inovací.

Ve čtvrtek 5. května bude Parlament hlasovat mimo jiné o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 2. května 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku
Coreper I
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
Výbor pro vzdělávání

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Změna přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách; Akční plán EU pro ekologické zemědělství; Dosažení ekonomické nezávislosti žen prostřednictvím podnikání a samostatné výdělečné činnosti

Společné zasedání rozpočtového výboru a výboru pro hospodářství a měnu:

ROZPRAVA: Dialog o obnově a odolnosti s Valdisem Dombrovskisem, výkonným místopředsedou Komise pro ekonomiku, která funguje pro lidi, a Paolem Gentilonim, komisařem pro hospodářství;

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Úterý 3. května 

V rámci Rady EU proběhne:

Videokonference Euroskupiny
Neformální videokonference ministrů hospodářství a financí
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání ředitelů pro dopravu, Paříž, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Umělá inteligence v digitálním věku; Harmonizace právních předpisů týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh;
HLASOVÁNÍ: Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH): prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH;

Zasedání výboru pro mezinárodní obchod:

HLASOVÁNÍ: uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce SOC – Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Středa 4. května 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro vesmír
Rozpočtový výbor

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání pracovních skupin pro energetiku a atomové otázky, Aix-en-Provence, Francie
Neformální zasedání pracovní skupiny pro životní prostředí, Bordeaux, Francie

Evropská komise představí:

Obnovení strategického partnerství s nejvzdálenějšími regiony
Evropský prostor pro zdravotnické údaje

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Sociální a hospodářské důsledky ruské války na Ukrajině pro EU – posílení akceschopnosti EU, Absolutorium 2020, Používání softwaru Pegasus členskými státy EU proti jednotlivcům včetně poslanců Evropského parlamentu a porušování základních práv, Zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva 2021
HLASOVÁNÍ: Posílení mandátu Europolu: spolupráce se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů a podpora výzkumu a inovací, Hlasování o udělení absolutoria

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce NAT – Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

Čtvrtek 5. května 

V rámci Rady EU zasedne:

Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání pracovních skupin pro energetiku a atomové otázky, Aix-en-Provence, Francie
Neformální zasedání pracovní skupiny pro životní prostředí, Bordeaux, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

HLASOVÁNÍ: Zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva 2021

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Pátek 6. května 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání pracovních skupin pro energetiku a atomové otázky, Aix-en-Provence, Francie
Neformální zasedání pracovní skupiny pro životní prostředí, Bordeaux, Francie

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Sobota 7. května

Neděle 8. května 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 11.5.

Jednotný trh – nový nástroj EU k zajištění fungování jednotného trhu v mimořádných situacích

Do 13.5.

Oblast fondů peněžních trhů

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23.5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25.5.

Bezpečnost hraček

Do 25.5.

Kybernetická odolnost

Do 2.6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (recenze)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme