Týdenní přehled dění v EU ve dnech 20. – 26. listopadu 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Od pondělí 20.11. do čtvrtka 23.11. proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde budou poslanci EP projednávat témata jako např.: Společná pravidla na podporu oprav zboží; Akt o průmyslu pro nulové čisté emise; Rámec Unie pro certifikaci pohlcování uhlíku; Obaly a obalové odpady; Zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla; Dohoda o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem.

Ilustrační fotografie

Poslanci EP budou hlasovat mimo jiné i o: Vysoká společná úroveň kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie; Strategický kompas a vesmírné obranné schopnosti EU; Dohoda EU–Černá Hora; Pravidla DPH pro digitální věk; Provádění dohody o obchodu a spolupráci EU–Spojené království; Evropské volby v roce 2024; Tvorba pracovních míst: spravedlivá transformace a společensky odpovědné investování; Digitalizace a správní právo.

Ve středu 22. listopadu budou poslanci EP hlasovat mimo jiné o provádění dohody o obchodu a spolupráci EU-Spojené království, pravidlech DPH pro digitální věk a o Evropských volbách 2024.

Ve čtvrtek 23. a pátek 24. listopadu navštíví předseda Rady EU a předsedkyně Evropské komise Summit EU-Kanada.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 20. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada Evropského hospodářského prostoru
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
  • Skupina Nicolaidis
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Monitorování půdy a odolnost (právní předpis o monitorování půdy); Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahuje omezení výroby, dovozu a vývozu
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Společná pravidla na podporu oprav zboží; Rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise); Rámec Unie pro certifikaci pohlcování uhlíku; Digitalizace přeshraniční justiční spolupráce
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Pracovní skupina COTER v Madridu

Úterý 21. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro nešíření zbraní a vývoz zbraní (nešíření a odzbrojení)
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Politický a bezpečnostní výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro celní unii
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Balíček pro evropský podzimní semestr
  • Rámec pro monitorování lesů
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Obaly a obalové odpady; Zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla; Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem
   • HLASOVÁNÍ: Vysoká společná úroveň kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie; Provádění zásady přednosti práva EU; Strategický kompas a vesmírné obranné schopnosti EU
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání SOC – Zaměstnanost, sociální věci, občanství
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Zasedání monitorovacího výboru programu URBACT v Barceloně

Středa 22. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší regulace
  • Pracovní skupina pro celní unii
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Skupina exportních úvěrů
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Konference OSN o změně klimatu 2023 v Dubaji, Spojené arabské emiráty (COP28); Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Evropský prostor pro zdravotní data
   • HLASOVÁNÍ: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; Úřední věstník Evropské unie: elektronické vydávání; Dohoda EU–Černá Hora: operativní činnosti prováděné Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře; Pravidla DPH pro digitální věk; Správní spolupráce v oblasti DPH potřebná pro digitální věk; Provádění dohody o obchodu a spolupráci EU–Spojené království; Evropské volby v roce 2024; Tvorba pracovních míst: spravedlivá transformace a společensky odpovědné investování; Digitalizace a správní právo
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání NAT – Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • QUANTERA: Konference o kvantových technologiích v Evropě v Madridu
  • Druhá konference o řešeních v oblasti energetických technologií, Málaga
  • Podpis „Kvantového paktu“ v Madridu
  • Šestá plenární konference Poradního fóra pro udržitelnou energetiku a obrannou bezpečnost – III. Fáze, Málaga
  • Zasedání monitorovacího výboru programu URBACT v Barceloně

Čtvrtek 23. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Summit EU–Kanada
  • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
  • Neformální zasedání ministrů pro rovnost žen a mužů
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro daňové otázky (vysoká úroveň)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Snižování nerovností a podpora sociálního začleňování dětí a jejich rodin v době krize
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání INT – Jednotný trh, výroba a spotřeb
  • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • QUANTERA: Konference o kvantových technologiích v Evropě, Málaga
  • Druhá konference o řešeních v oblasti energetických technologií
  • Podpis „Kvantového paktu“ v Madridu
  • Šestá plenární konference Poradního fóra pro udržitelnou energetiku a obrannou bezpečnost – III. fáze, Málaga
  • Průmyslový kulatý stůl agentury eu-LISA v Madridu
  • Zasedání Evropské integrační sítě v Madridu
  • Konference MANUFUTURE 2023, San Sebastián
  • Setkání národních koordinátorů EURES, Málaga
  • Pracovní setkání sítě TEN pro ekonomy obchodu v Madridu

Pátek 24. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Summit EU–Kanada
  • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
  • Neformální zasedání ministrů pro rovnost žen a mužů
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Druhá konference o řešeních v oblasti energetických technologií, Málaga
  • Šestá plenární konference Poradního fóra pro udržitelnou energetiku a obrannou bezpečnost – III. fáze, Málaga
  • Průmyslový kulatý stůl agentury eu-LISA v Madridu
  • Zasedání Evropské integrační sítě v Madridu
  • Konference MANUFUTURE 2023, San Sebastián
  • Setkání národních koordinátorů EURES, San Sebastián
  • Pracovní setkání sítě TEN pro ekonomy obchodu v Madridu

Sobota 25. listopadu

Neděle 26. listopadu

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 28.11.Právní rámec EU pro oblast vesmíru – nová pravidla pro bezpečnost, odolnost a udržitelnost při činnostech v kosmickém prostoru
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation
Do 21.12.Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 21.12.Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 5.1.Hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v roce 2024
Do 9.1.Hodnocení činnosti Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 2014–2020
Do 18.1.Dočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci – hodnocení nástroje SURE
Do 5.2.Evropský sbor solidarity – hodnocení stávajícího a dřívějšího programu
Do 5.2.Ochrana mořského dna před dopadem lovu pomocí vlečných sítí – hodnocení

Zpět na začátek

• Témata: Právo a politiky EU
• Teritorium: Evropa

Doporučujeme