Týdenní přehled dění v EU ve dnech 20. – 26. února 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve dnech 20. – 21. února se CEBRE bude účastnit tradičního setkání 50 ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade v rámci Meeting point CzechTrade. Ve středu 22. února Evropská komise představí orientační debatu o konkurenceschopnosti v návaznosti na zasedání Evropské rady.

Ilustrační fotografie

Ve středu 22. února budou poslanci Evropského výboru pro evropské záležitosti v rámci zasedání podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci projednávat informace o programech přeshraniční spolupráce Interreg – programová období 2014–2020 a 2021–2027; nové komponenty Národního plánu obnovy na MMR a informace o implementaci fondů EU v ČR.

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci na Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů s datem pro zaslání zpětné vazby do 25. dubna 2023.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 20. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání pracovní skupiny pro celní unii (Luleå)
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Meeting point CzechTrade

Úterý 21. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • MERTENS
  • ANTICI
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání pracovní skupiny pro celní unii (Luleå)
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Meeting point CzechTrade

Středa 22. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
 • Evropská komise představí:
  • Orientační debata o konkurenceschopnosti v návaznosti na zasedání Evropské rady
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Informace o programech přeshraniční spolupráce Interreg – programová období 2014–2020 a 2021–2027; Nové komponenty Národního plánu obnovy na MMR; Informace o implementaci fondů EU v ČR

Čtvrtek 23. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání o otázkách měst (Stockholm)

Pátek 24. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro sociální otázky

Sobota 25. února

Neděle 26. února

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 20.2.Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání
Do 20.2.Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU
Do 23.2.Horizont Evropa – průběžné hodnocení
Do 23.2.Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení
Do 28.2.Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 17.3.Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme