Týdenní přehled dění v EU ve dnech 23. – 29. května 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Evropská komise na svém zasedání 25. května představí mimo jiné Návrh směrnice o navracení a konfiskaci majetku a Návrh rozhodnutí Rady o doplnění oblastí trestné činnosti stanovených v čl. 83 odst. 1 SFEU o vyhýbání se sankcím nebo jejich porušování.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 23. května 

V rámci Rady EU proběhne:

Euroskupina
Rada Evropského hospodářského prostoru
Rada pro obecné záležitosti
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro pozemní dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Úterý 24. května 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro hospodářské a finanční věci
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro leteckou dopravu

Středa 25. května 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele

Evropská komise představí:

Návrh směrnice o navracení a konfiskaci majetku
Návrh rozhodnutí Rady o doplnění oblastí trestné činnosti stanovených v čl. 83 odst. 1 SFEU o vyhýbání se sankcím nebo jejich porušování

Čtvrtek 26. května

Pátek 27. května

Sobota 28. května

Neděle 29. května 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 23.5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25.5.

Bezpečnost hraček

Do 25.5.

Kybernetická odolnost

Do 2.6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme