Týdenní přehled dění v EU ve dnech 23. – 29. října 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V úterý 24. října budou poslanci Výboru pro mezinárodní obchod projednávat mimo jiné: Výsledek modernizačního procesu Smlouvy o energetické chartě – výměna názorů s Komisí; Ad hoc delegace na veřejné fórum WTO a 50. zasedání řídícího výboru parlamentní konference o WTO, Ženeva.

Ilustrační fotografie

V úterý 24. října Evropská komise představí: Evropský balíček pro větrnou energii (Akční plán pro evropský balíček pro větrnou energii; dělení o realizaci strategie EU pro energii z obnovitelných zdrojů na moři); Sdělení o dostupnosti léčivých přípravků; Sdělení o posílení evropského správního prostoru (ComPAct); Zpráva o investicích do čistých technologií.

V úterý 24. října budou poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví bezpečnost potravin hlasovat mimo jiné o Změna směrnice (EU) 2018/2001 o zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti.

Ve středu 25. října budou poslanci Hospodářského a měnového výboru hlasovat mimo jiné o Změně nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost.

Ve středu 25. října budou poslanci Výboru pro mezinárodní obchod projednávat mimo jiné Zeměpisná označení Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a režimy jakosti zemědělských produktů a Ochraně zeměpisného označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Ve čtvrtek 26. října budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednávat mimo jiné Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Akt o datech: vytváření růstu a inovací; strukturovaný dialog s Margrethe Vestagerovou, výkonnou místopředsedkyní Komise pro Evropu přizpůsobenou digitálnímu věku, se zvláštním zaměřením na energetiku/státní pomoc, Akt o kybernetické odolnosti a nouzový nástroj pro jednotný trh.

V pátek 27. října budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednávat mimo jiné výměnu názorů s Komisí ohledně posouzení dopadů návrhu o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 23. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • zasedání Rady pro spolupráci EU–Kazachstán
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Rada pro zahraniční věci
  • Neformální zasedání ministrů pro telekomunikace
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Tech harm dangereuses – chemické výrobky
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • MERTENS
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • mezinárodní konference o materiálech fúzních reaktorů (ICFRM-21),Granada
  • konference Gago o evropské vědecké politice (pokročilé výpočty),Barcelona
  • Kombinovaná CYBER událost (CYBERCO / MIC / FIC-MICNET),Madrid
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Evropský sociální fond Plus,Madrid
  • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,Bilbao
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante
  • Mezinárodní předseda pro využití evropských vzdušných sil,Madrid
  • Evropská výzva pro celoživotní rozvoj kompetencí: automatické vzájemné uznávání kvalifikací odborného vzdělávání,Sevilla

Úterý 24. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Neformální zasedání ministrů pro telekomunikace
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro spojené království
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro hybridní hrozby
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Evropský balíček pro větrnou energii
   • Akční plán pro evropský balíček pro větrnou energii
   • Sdělení o realizaci strategie EU pro energii z obnovitelných zdrojů na moři
  • Sdělení o dostupnosti léčivých přípravků
  • Sdělení o posílení evropského správního prostoru (ComPAct)
  • Zpráva o investicích do čistých technologií
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů na výsledek 12. ministerské konference WTO a další kroky k reformě WTO; Výsledek modernizačního procesu Smlouvy o energetické chartě – výměna názorů s Komisí; Ad hoc delegace na veřejné fórum WTO a 50. zasedání řídícího výboru parlamentní konference o WTO, Ženeva, Švýcarsko, 27.–29. září 2022; Návštěva delegace výboru INTA v Belfastu, Spojené království, 13.–14. října 2022; Návštěva delegace výboru INTA do Canberry a Sydney v Austrálii a Wellingtonu na Novém Zélandu, 19.–23. září 2022; Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o změně koncesí u všech celních uvedených kvót v listině EU CLXXV v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou politiku:
   • ROZPRAVA: Absolutorium 2021: Souhrnný rozpočet EU – Absolutorium ostatním orgánům
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních; Slyšení s Petrou Hielkemou, předsedkyní Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a také předsedkyní Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu (ESA) a v této funkci druhou místopředsedkyní Evropské rady pro systémová rizika (ESRB); Slyšení s Jose Manuelem Campou, předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví; Slyšení s Verenou Rossovou, předsedkyní Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy; Jmenování předsedy Jednotné rady pro řešení problémů; Jmenování člena Jednotné rady pro řešení problémů
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Janezem Potočnikem, spolupředsedou Mezinárodního panelu zdrojů, mimo jiné o aspektech souvisejících s prací EU v oblasti oběhového hospodářství; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum provádění v oblasti životního prostředí do roku 2022 Obrat přílivu dodržováním předpisů v oblasti životního prostředí; Výměna názorů s Komisí o ekologické katastrofě na řece Odře ao získaných zkušenostech; Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011; Výměna názorů s Emer Cooke, výkonnou ředitelkou Evropské lékové agentury (EMA); Výměna názorů s generálním ředitelem Úřadu pro zdravotní pohotovost a reakci (HERA); Prezentace vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k přenosu antimikrobiální rezistence (AMR) a původců zoonóz během přepravy zvířat
   • HLASOVÁNÍ: Změna směrnice (EU) 2018/2001 o zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Trestněprávní ochrana životního prostředí a nahrazení směrnice 2008/99/ES
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  •  Zasedání evropské a sociální komise (Bureau)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Dialog EU-CEAC s evropským odvětvím letecké dopravy, Valencie
  • Evropská konference o podnikovém výzkumu, vývoji a inovacích CONCORDi 2023, Sevilla
  • Setkání generálních ředitelů Odborného vzdělávání, Sevilla
  • Pracovní setkání vedoucích a orgánů národních agentur odpovědných za ochranu infrastruktury a odolnost kritických subjektů, El Pardo
  • mezinárodní konference o materiálech fúzních reaktorů (ICFRM-21),Granada
  • konference Gago o evropské vědecké politice (pokročilé výpočty), Barcelona
  • Kombinovaná CYBER událost (CYBERCO / MIC / FIC-MICNET),Madrid
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Evropský sociální fond Plus,Madrid
  • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,Bilbao
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante
  • Mezinárodní předseda pro využití evropských vzdušných sil,Madrid
  • Evropská výzva pro celoživotní rozvoj kompetencí: automatické vzájemné uznávání kvalifikací odborného vzdělávání,Sevilla

Středa 25. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Trojstranná sociální vrcholná schůzka
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro celní unii
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Slyšení o obchodních aspektech nástroje EU pro boj s nucenou prací (viz samostatný program); Pozměňující rozhodnutí (EU) 2015/2169 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé; Výroční zpráva o provádění a vymáhání obchodních dohod EU – prezentace vedoucího úředníka pro vymáhání obchodU; Zeměpisná označení Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a režimy jakosti zemědělských produktů, změna nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušení nařízení (EU) č. 1151/2012; Ochrana zeměpisného označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754;
   • HLASOVÁNÍ: Uzavření dohody o úpravě seznamu specifických závazků podle Všeobecné dohody o službách obchodu s cílem zpracovat přílohu 1 prohlášení o uzavření jednání o domácí regulaci v oblasti služeb ze dne 2. prosince 2021 jménem Evropské unie
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a změna nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí ( EU) 2015/1814;
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • ROZPRAVA: Absolutorium za rok 2021: Souhrnný rozpočet EU – Komise; Zvláštní zpráva EÚD 21/2022 – Posouzení vnitrostátních plánů obnovy a odolnosti provedené Komisí – Celkově vhodné, avšak rizika provádění přetrvávají; Zvláštní zpráva EÚD 21/2022 – Posouzení vnitrostátních plánů obnovy a odolnosti provedené Komisí – Celkově vhodné, avšak rizika provádění přetrvávají; Absolutorium 2020: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení ECON/FISC „Proč by se mladí Evropané měli starat o finance a daně?“; Zřízení jednotného evropského přístupového místa, které poskytuje centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím s významem pro finanční služby, kapitálové trhy a udržitelnost; Změna některých směrnic, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa; Změna některých nařízení, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa; Změna směrnice 2011/83/EU o dálničních smlouvách o finančních službách uzavřených na zrušení směrnice 2002/65/ES
   • HLASOVÁNÍ: Jmenování předsedy Jednotné rady pro řešení problémů; Jmenování člena Jednotné rady pro řešení problémů; Změna nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a změna nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí ( EU) 2015/1814
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění); Založení sociálního klimatického fondu; Posílení uplatňování zásady stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty pro muže a ženy prostřednictvím transparentnosti odměňování a donucovacích mechanismů; Prezentace EIGE (Evropského institutu pro rovnost pohlaví) o strategii péče; Výměna názorů s Nicolasem Schmitem (komisařem pro pracovní místa a sociální práva); Soubory Uberu, lobbing a práva pracovníků
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 26. – 27. října 2023 v Bruselu
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Každoroční akce Evropské územní spolupráce, Santiago de Compostela
  • EU Clinical Trials Acceleration Group (Zákon EU), Madrid
  • European Big Data Value Forum 2023, Valencie
  • První setkání skupiny EU Public Decision-Makers Group pro začlenění BIM,Madrid
  • Zasedání Stálého výboru pro katastr v EU (PCC), Madrid
  • mezinárodní konference o materiálech fúzních reaktorů (ICFRM-21), Granada
  • Kombinovaná CYBER událost (CYBERCO / MIC / FIC-MICNET),Madrid
  • Dialog EU-CEAC s evropským odvětvím letecké dopravy, Valencie
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Evropská konference o podnikovém výzkumu, vývoji a inovacích CONCORDi 2023, Sevilla
  • Evropský sociální fond Plus,Madrid
  • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,Bilbao
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante
  • Partnerství PEP pro aktivní mobilitu, Madrid

Čtvrtek 26. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Evropská rada
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie, Rozpočet na rok 2022: Oddíl III – Komise Zpravodaj: Karlo Ressler (ELS) – 16. prosince 2022 – 17. prosince 2022 – 18/2022 – jakákoli další žádost o převod byla přijata, Rozpočet na rok 2022: Jiné sekce Zpravodaj: Damian Boeselager (Zelení/EFA) – EP: C16/2022, C17/2022 – SD: INF 2/2022, INF 3/2022, INF 4/2022 – ECA: V/AB-05/C /22, V/AB-06/C/22, V/AB-07/C/22, V/AB-08/C/22- Evropský ombudsman: Plán zřízení č. 1/2022- Jakákoli jiná žádost o převod přijata; Stavební politika:Zpravodaj: Olivier Chastel (obnovení) – EP: Sněmovna občanů, Brusel – Byla obdržena jakákoli další žádost o budovu
   • ROZPRAVA: Politika v oblasti budov – výměna názorů Zpravodaj: Olivier Chastel (obnovení) – EP: Potenciální další stavební prostor ve Štrasburku – Jakékoli další obdržené informace; Převody Rozpočet na rok 2022: Oddíl III – Komise Zpravodaj: Karlo Ressler (ELS) Prezentace Evropské komise – 19. prosince 2022 – 21. prosince 2022 – 22. prosince 2022 – 23. prosince 2022 – další obdržené informace; Rozpočet na rok 2022: Oddíl III – Komise – Výměna názorů – autonomní převody; Mobilizace Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Německu, Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Lucembursku, Španělsku a Řecku v návaznosti na přírodní katastrofy, které se v těchto zemích odehrály v průběhu roku 2021; Stav Evropské unie 2022 – dopad nových iniciativ na rozpočet EU; Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 17/2022: Externí poradci v Evropské komisi – Rozsah reformy
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Akt o datech: vytváření růstu a inovací; strukturovaný dialog s Margrethe Vestagerovou, výkonnou místopředsedkyní Komise pro Evropu přizpůsobenou digitálnímu věku, se zvláštním zaměřením na energetiku/státní pomoc, Akt o kybernetické odolnosti a nouzový nástroj pro jednotný trh; prezentace Kadri Simsonové, komisařky pro energetiku, a Ditte Juul Jørgensenové, generální ředitelky GŘ ENER, o návrzích na řešení energetické krize; Stanovení opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie
   • HLASOVÁNÍ: Zpráva o provádění týkající se Evropské rady pro inovace; Udržitelné uhlíkové cykly
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele:
   • ROZPRAVA: nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací o evropských normách a produktech evropské normalizace; Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) č. 2019/1020; Zpřístupňování některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů na trh Unie a jejich vývoz z Unie a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změny směrnice (EU) 2019/1937; Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Transparentnost a cílení politické reklamy; směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku a o zrušení směrnice 2002/65/ES; * Představení návrhu směrnice Komisí – ZRUŠENO – Nahrazeno „Zprávou o směrnici o transparentnosti jednotného trhu na období 2016–2020“ předložením Komisí; Změna směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o podporu postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepšími informacemi; Elektronická veřejná správa: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu; Ochrana zeměpisného označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754; Stanovení rámce pro stanovení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a zrušení směrnice 2009/125/ES; Dopad inflace na spotřebitele* Výměna názorů; Spotřebitelské úvěry; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); Provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách; 30. výročí jednotného trhu
   • HLASOVÁNÍ: Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem (přepracované znění); Ochrana spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu; nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací o evropských normách a produktech evropské normalizace
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy; Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě; Dohoda mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o silniční nákladní dopravě; Energetická náročnost budov (přepracování)
   • ROZPRAVA: Prezentace studie na téma „Investiční scénář a plán pro dosažení cílů zelené dohody v oblasti letectví do roku 2050“; Setkání pracovní skupiny pro cestovní ruch: Výměna názorů na téma „Přidaná hodnota blokového řetězce a kryptoměny v odvětví cestovního ruchu“; Zpětná vazba na misi TRAN do Washingtonu DC, 19.–23. září 2022; Aktualizace na téma „Ženy v dopravě“ v rámci týdne rovnosti žen a mužů: Výměna názorů s paní Elisabeth Kotthaus, Evropská komise; Pokyny pro rozvoj transevropské dopravní sítě, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušuje nařízení (EU) 1315/2013; Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70; Velké projekty dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontroly finančních prostředků EU; Výměna názorů s Patem Coxem, evropským koordinátorem pro skandinávsko-středomořský koridor TEN-T
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Průběh čerpání z Národního plánu obnovy; Plnění cílů zelené tranzice
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Neformální setkání CPC Services and Investments,Madrid
  • Koridor 360. Transevropská dopravní síť,Madrid
  • Setkání generálních ředitelů východní Evropy, Madrid
  • Fórum ministrů EU a západního Balkánu o spravedlnosti a vnitřních věcech (SVV), Skopje
  • Zasedání Evropského výboru Interpolu,Toledo
  • Každoroční akce Evropské územní spolupráce, Santiago de Compostela
  • European Big Data Value Forum 2023,Valencia
  • Evropská konference o podnikovém výzkumu, vývoji a inovacích CONCORDi 2023, Sevilla
  • První setkání skupiny EU Public Decision-Makers Group pro začlenění BIM,Madrid
  • Summit Gaia-X 2023, Alicante
  • Setkání generálních ředitelů Odborného vzdělávání,Sevilla

Pátek 27. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Evropská rada
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Společné veřejné slyšení ENVI – LIBE na téma „Depatologizace transgenderových a nebinárních osob“
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů na genderové nerovnosti v energetice (Evropský týden rovnosti žen a mužů 2022); Fluorované skleníkové plyny, změna směrnice (EU) 2019/1937 a zrušení nařízení (EU) č. 517/2014; Výměna názorů s Komisí ohledně posouzení dopadů návrhu o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Debriefing na 41. shromáždění ICAO (27. září až 7. října 2022) Evropskou komisí; Předcházení dopravní chudobě a zvyšování spravedlnosti v mobilitě
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Diskusní dny o právním rámci pro zlepšení svobody jednání v kyberprostoru tváří v tvář vznikajícím hrozbám,Madrid
  • Větrný balíček Evropa. Příležitost pro hodnotový řetězec větru,Madrid
  • Neformální setkání CPC Services and Investments,Madrid
  • mezinárodní konference o materiálech fúzních reaktorů (ICFRM-21),Granada
  • Pokrok v pouhých energetických přechodech,Granada
  • Každoroční akce Evropské územní spolupráce,Santiago de Compostela
  • Kombinovaná CYBER událost (CYBERCO / MIC / FIC-MICNET),Madrid
  • Koridor 360. Transevropská dopravní síť,MadridFórum ministrů EU a západního Balkánu o spravedlnosti a vnitřních věcech (SVV),Skopje
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • European Big Data Value Forum 2023,Valencie
  • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,Bilbao

Sobota 28. října

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Pracovní setkání ředitelů agentur pro kybernetickou bezpečnost a kybernetickou bezpečnost,Madrid
  • Diskusní dny o právním rámci pro zlepšení svobody jednání v kyberprostoru tváří v tvář vznikajícím hrozbám,Madrid
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante

 Neděle 29. října

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Evropské fórum cestovního ruchu,Palma
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí
Do 28.11.Právní rámec EU pro oblast vesmíru – nová pravidla pro bezpečnost, odolnost a udržitelnost při činnostech v kosmickém prostoru
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation
Do 21.12.Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 21.12.Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 5.1.Hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v roce 2024
Do 9.1.Hodnocení činnosti Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 2014–2020

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme