Týdenní přehled dění v EU ve dnech 24. – 30. července 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí a úterý 24. a 25. července proběhne ve španělské Valencii jednání v oblasti digitalizace. Více z dění v EU viz Shrnutí níže.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 24. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • MERTENS
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cyklus měsíčních konferencí „Evropa každý měsíc: Španělské předsednictví EU“, Santander
  • Neformální zasedání agregátů Digital/Teleco, Valencia
  • Zasedání poradců stálých zastoupení členských států pro životní prostředí, Santa Cruz de Tenerife

Úterý 25. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
  • ANTICI
  • Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cyklus měsíčních konferencí „Evropa každý měsíc: Španělské předsednictví EU“, Santander
  • Neformální zasedání agregátů Digital/Teleco, Valencia
  • Setkání vedoucích představitelů rozvojových a humanitárních agentur, Madrid

Středa 26. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cyklus měsíčních konferencí „Evropa každý měsíc: Španělské předsednictví EU“, Santander
  • Neformální zasedání agregátů Digital/Teleco, Valencia
  • Setkání vedoucích představitelů rozvojových a humanitárních agentur, Madrid

Čtvrtek 27. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (výzkum)
  • Neformální zasedání ministrů zdravotnictví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cyklus měsíčních konferencí „Evropa každý měsíc: Španělské předsednictví EU“, Santander

Pátek 28. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (výzkum)
  • Neformální zasedání ministrů zdravotnictví
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cyklus měsíčních konferencí „Evropa každý měsíc: Španělské předsednictví EU“, Santander
  • Neformální zasedání ministrů EPSCO (zdravotnictví), La Palmas de Gran Canaria

Sobota 29. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cyklus měsíčních konferencí „Evropa každý měsíc: Španělské předsednictví EU“, Santander

Neděle 30. července

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cyklus měsíčních konferencí „Evropa každý měsíc: Španělské předsednictví EU“, Santander

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu
Do 30.8.Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU
Do 31.8.Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů
Do 31.8.Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky
Do 31.8.Hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku
Do 18.9.Program COSME – hodnocení
Do 22.9.Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme