Týdenní přehled dění v EU ve dnech 25. – 31. července 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Tento týden bude mimo jiné v Radě probíhat zasedání pracovní skupiny k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030).

Ilustrační fotografie

Přehled událostí

Pondělí 25. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Coreper I
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

Úterý 26. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Mimořádné zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí

Středa 27. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)

Čtvrtek 28. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

Pátek 29. července

Sobota 30. července

Neděle 31. července 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Do 2.9.

Agentura EU pro železnice – hodnocení činnosti agentury ze strany Evropské komise

Do 8.9.

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu

Do 14.9.

Revize celního kodexu Unie

Do 19.9.

Nová strategie EU týkající se globálních aspektů zdraví

Do 28.9.

Bezpečnost vozidel – revize balíčku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel

Do 29.9.

Duševní vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme