Týdenní přehled dění v EU ve dnech 25. dubna – 1. května

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V rámci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu proběhne 29. dubna hlasování mimo jiné o změně nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030.

Ilustrační fotografie

Dále proběhnou hlasování o zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření; změně směrnice, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s globálním tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii; změně směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii; změně nařízení, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu.

Senát Parlamentu ČR bude 28. dubna projednávat mimo jiné Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech) a Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, a kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 25. dubna 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí

Úterý 26. dubna 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
MERTENS
ANTICI
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor

Středa 27. dubna 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí

Evropská komise představí:

Sdělení o přístupu EU k přechodu do další fáze COVID-19
Legální migrace – balíček dovedností a talentů

Sdělení o dovednostech a talentech
Přepracované znění směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě pobývajících rezidentech
Přepracované znění směrnice 2011/98/EU o jednotném povolení
Digitalizace vízových postupů

Revize finančního nařízení

Čtvrtek 28. dubna 

V rámci Rady EU zasedne:

Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro pozemní dopravu
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání Výboru pro obchodní politiku (podskupina Služby a investice, složení „investice“), Paříž, Francie
Zasedání skupiny ředitelů IT (IT Dir), videokonference

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání výboru pro dopravu a cestovní trh:

ROZPRAVA: Dopad ruské invaze na Ukrajině na odvětví dopravy v EU, prezentace Evropské komise
HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody; Zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření; Změna směrnice 2003/87/ES, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s globálním tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii; Změna směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k celohospodářskému cíli Unie v oblasti snižování emisí, a vhodné zavádění globálních tržních opatření; Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757; Změna nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu

V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Přístup EU k řízení kosmického provozu Příspěvek EU k řešení globální výzvy; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akt o čipech pro Evropu; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy; Informace o přípravě Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023 až 2025 a Konvergenčního programu ČR (duben 2022); Informace o přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2022

Pátek 29. dubna 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper II
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání Výboru pro obchodní politiku (podskupina Služby a investice, složení „investice“), Paříž, Francie
Zasedání skupiny ředitelů IT (IT Dir), videokonference

Sobota 30. dubna

Neděle 1. května 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace 

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 13.5.

Oblast fondů peněžních trhů

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23. 5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25. 5.

Bezpečnost hraček

Do 25. 5.

Kybernetická odolnost

Do 2. 6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme