Týdenní přehled dění v EU ve dnech 25. září – 1. října 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve čtvrtek 21. září byla vyhlášena Veřejná konzultace na téma: Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva. Doba pro odevzdání připomínek je 14. prosince 2023.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 25. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů kultury
  • Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro spojené království
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Konference – Určování směru: Přestavba otevřené vědy pro další generace, Madrid
  • Konference „Globální rozměr a udržitelnost výzkumných infrastruktur“, San – Cristóbal de la Laguna
  • Síť EU-Innovation Network (EU-IN), Madrid

Úterý 26. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů kultury
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Výbor pro vzdělávání
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání CCMI – Poradní komise pro průmyslové změny
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Konference – Určování směru: Přestavba otevřené vědy pro další generace, Madrid
  • Konference „Globální rozměr a udržitelnost výzkumných infrastruktur“, San – Cristóbal de la Laguna
  • Evropský kongres o ekologické produkci, Córdoba
  • Tvorba evropského inovačního ekosystému: Zasedání více zúčastněných stran v rámci sítě EU-Innovation Network, Madrid
  • Dny diskusí o právním rámci v kyberprostoru, Madrid

Středa 27. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro vesmír
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Konference – Určování směru: Přestavba otevřené vědy pro další generace, Madrid
  • Evropský kongres o ekologické produkci, Córdoba
  • Dny diskusí o právním rámci v kyberprostoru, Madrid

Čtvrtek 28. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (vnitřní věci)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání REX – Vnější vztahy
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Evropský kongres o ekologické produkci, Córdoba
  • Dny diskusí o právním rámci v kyberprostoru, Madrid

Pátek 29. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro spojené království

Sobota 30. září

Neděle 01. října

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme