Týdenní přehled dění v EU ve dnech 29. května – 4. června 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V úterý 30. května proběhne zasedání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, na kterém se bude mimo jiné projednávat Návrh směrnice EP a Rady o společných pravidlech na podporu oprav zboží a o změně nařízení; Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise; Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin.

Ilustrační fotografie

Ve středu 31. května Evropská komise představí Meziinstitucionální etický orgán a Přeshraniční ochranu zranitelných dospělých osob.

Ve středu 31. května poslanci EP na plenárním zasedání projednají v rámci rozpravy mimo jiné náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti a zeměpisná označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty.

Ve středu 31. května budou poslanci PS PČR projednávat na schůzi Výboru pro evropské záležitosti mimo jiné: Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise); Sdělení Komise o Evropské vodíkové bance a Návrh směrnice EP a Rady o společných pravidlech na podporu oprav zboží.

Ve čtvrtek 1. června proběhne plenární zasedání EP v rámci, kterého se bude hlasovat o: Dohodě mezi Evropským parlamentem a ECB o struktuře postupů vzájemného působení v oblasti centrálního bankovnictví; Ujednání s Islandskou republikou o pravidlech pro její účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 29. května

Úterý 30. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • MERTENS
  • ANTICI
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání Rady Evropské unie a Spojených států pro obchod a technologie (TTC), Luleå
  • Zasedání ředitelů v rámci společné zemědělské politiky EU, Malmö
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2561 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 a zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES a nařízení Komise (EU) č. 383/2012; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech na podporu oprav zboží a o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnic (EU) 2019/771 a (EU) 2020/1828; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a mění nařízení (EU) č. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 a (EU) 2019/1020

Středa 31. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM)
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro nebezpečné chemické látky
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Meziinstitucionální etický orgán
  • Přeshraniční ochrana zranitelných dospělých osob
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti, Zeměpisná označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty, Posílení sociálního dialogu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání SOC – Zaměstnanost, sociální věci, občanství
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání Rady Evropské unie a Spojených států pro obchod a technologie (TTC), Luleå
  • Návštěva atašé v Pracovní skupině pro atomové otázky (WPAQ), Lund
  • Zasedání ředitelů v rámci společné zemědělské politiky EU, Malmö
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise) /kód Rady 7613/23, KOM(2023) 161 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropské vodíkové bance; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech na podporu oprav zboží a o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnic (EU) 2019/771 a (EU) 2020/1828; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2561 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 a zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES a nařízení Komise (EU) č. 383/2012 /kód Rady 6795/23, KOM(2023) 127 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o celounijním účinku některých zákazů řízení; Sdělení Komise Radě – Pokyny v oblasti fiskální politiky na rok 2024; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a o dozoru nad trhem s nimi a o změně nařízení (EU) 2019/1020 /kód Rady 7992/23, KOM(2023) 178 v konečném znění

Čtvrtek 1. června

 • Proběhne Summit:
  • Mezinárodní summit – Zasedání Evropského politického společenství
 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (doprava)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Společná rozprava – Zahraniční vměšování do demokratických procesů a integrita voleb
   • HLASOVÁNÍ: Akt na podporu výroby munice, Dohoda mezi Evropským parlamentem a ECB o struktuře postupů vzájemného působení v oblasti centrálního bankovnictví; Ujednání s Islandskou republikou o pravidlech pro její účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2023/000 TA 2023 – Technická pomoc z podnětu Komise; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání NAT – Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o technologickém podnikání pro inovativní, odolný a konkurenceschopný vnitřní trh, Stockholm
  • Návštěva atašé v Pracovní skupině pro obecné záležitosti, Stockholm
  • Návštěva atašé v Pracovní skupině pro atomové otázky (WPAQ), Lund

Pátek 2. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (telekomunikace)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Spojené království
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o technologickém podnikání pro inovativní, odolný a konkurenceschopný vnitřní trh, Stockholm
  • Návštěva atašé v Pracovní skupině pro obecné záležitosti, Stockholm
  • Návštěva atašé v Pracovní skupině pro atomové otázky (WPAQ), Lund

Sobota 3. června

Neděle 4. června

 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů pro námořní a vodní hospodářství EU, Stockholm

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme