Týdenní přehled dění v EU ve dnech 3. – 9. července 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V úterý 4. července začíná v rámci španělského předsednictví neformální seminář o změně klimatu a konference o současnosti a budoucnosti obnovitelného vodíku.

Ilustrační fotografie

Ve středu 5. července Evropská komise představí Balíček týkající se potravin a biologické rozmanitosti, výroční zprávu o právním státě za rok 2023 a reakci na evropskou občanskou iniciativu: „Stop finningu – zastavte obchod!“.

Ve středu 5. července proběhne v rámci španělského předsednictví Setkání velvyslanců CIBER/Digital ve městě León a Seminář „Trojí přechod: formování mezinárodní spolupráce při řešení digitálního, ekologického a sociálního přechodu“ v Madridu.

Ve čtvrtek 6. července proběhne v rámci španělského předsednictví mimo jiné zasedání ředitelů pro obrannou politiku a neformální setkání ředitelů pro obrannou politiku (DIGENPOL) v Toledu.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 3. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rozpočtový výbor
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro otázky občanského práva
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro vesmír
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Skupina pro kodex chování
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Zasedání národních kulturních kanceláří programu Kreativní Evropa, Cuenca
  • Uznání komunitního hnutí HIV, Madrid
  • Seminář na téma „Význam mezinárodního policejního vzdělávání v rámci školy Iberpol“, Ávila
  • Návštěva kolegia komisařů Evropské komise, Madrid

Úterý 4. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina hybridní hrozby
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • MERTENS
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Umění, tvorba a současný venkov v Evropě. VI. fórum kultury a venkova, Cuenca
  • Neformální seminář předsednictví o změně klimatu, Málaga
  • Současnost a budoucnost obnovitelného vodíku, Madrid
  • Workshop předsednictví Rady EU o civilní ochraně, Aranjuez
  • Zasedání národních kulturních kanceláří programu Kreativní Evropa, Cuenca
  • Seminář „Význam mezinárodního policejního vzdělávání v rámci školy Iberpol“, Ávila

Středa 5. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro lidská práva
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Balíček týkající se potravin a biologické rozmanitosti:
   • Zákon o půdě
   • Regulace rostlin produkovaných novými genomickými technikami
   • Revize aspektů rámcové směrnice EU o odpadech týkajících se potravinového odpadu a textilu
   • Revize právních předpisů o osivech a jiném reprodukčním materiálu rostlin a lesních dřevin
  • Výroční zpráva o právním státě za rok 2023
  • Reakce na evropskou občanskou iniciativu: „Stop finningu – zastavte obchod!“
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Prosazování práv LGBTQI+ v Evropě, Madrid
  • Akce s Institutem finančních studií (IEF) o mezinárodním zdanění, Santander
  • Akce na vysoké úrovni „Prosazování práv LGTBI v Evropě“. Madrid
  • Setkání velvyslanců CIBER/Digital, León
  • Seminář „Trojí přechod: formování mezinárodní spolupráce při řešení digitálního, ekologického a sociálního přechodu“, Madrid
  • Neformální seminář předsednictví o změně klimatu, Málaga
  • Současnost a budoucnost obnovitelného vodíku, Madrid
  • Workshop předsednictví Rady EU o civilní ochraně, Aranjuez
  • Seminář na téma „Význam mezinárodního policejního vzdělávání v rámci školy Iberpol“, Ávila

Čtvrtek 6. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro schengenské záležitosti
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Setkání ředitelů pro obrannou politiku, Toledo
  • Neformální zasedání ředitelů pro obrannou politiku (DIGENPOL), Toledo
  • Neformální zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), Aranjuez
  • Akce s Institutem finančních studií (IEF) o mezinárodním zdanění, Santander
  • Současnost a budoucnost obnovitelného vodíku, Madrid
  • Workshop předsednictví Rady EU o civilní ochraně, Aranjuez
  • Seminář na téma „Význam mezinárodního policejního vzdělávání v rámci školy Iberpol“, Ávila

Pátek 7. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro zemědělské produkty
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro otázky občanského práva
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro Spojené království
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů pro obrannou politiku, Toledo
  • Akce s Institutem finančních studií (IEF) o mezinárodním zdanění, Santander
  • Neformální setkání ředitelů pro obrannou politiku (DIGENPOL) Toledo
  • Neformální zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), Aranjuez
  • Seminář na téma „Význam mezinárodního policejního vzdělávání v rámci školy Iberpol“, Ávila

Sobota 8. července

Neděle 9. července

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu
Do 30.8.Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU
Do 31.8.Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů
Do 31.8.Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky
Do 31.8.Hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku
Do 22.9.Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme