Týdenní přehled dění v EU ve dnech 3. – 9. ledna

Tento týden, v pátek 7. ledna v rámci zasedání sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne veřejné slyšení na téma „Fit for 55: plnění klimatického cíle EU do roku 2030 na cestě ke klimatické neutralitě“.

Ilustrační fotografie

Přehled dění

Pondělí 3. ledna

Úterý 4. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
ANTICI
MERTENS

Středa 5. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

COREPER II

Čtvrtek 6. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Pátek 7. ledna 

V rámci Rady EU zasedne:

Pracovní skupina pro životní prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Pracovní skupina pro Spojené království

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí
Veřejné slyšení: „Fit for 55: plnění klimatického cíle EU do roku 2030 na cestě ke klimatické neutralitě“

Sobota 8. ledna

Neděle 9. ledna

Veřejné konzultace (přehled)

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučení

Do 10.1.

Občanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

Do 10.1.

Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a Moldavskem

Do 20.1.

Jakost vod ke koupání – přezkum pravidel EU

Do 21.1.

Dobré životní podmínky zvířat – změna právních předpisů EU

Do 24.1.

Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU

Do 4.2.

Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání

Do 11.2.

Kotační zákon – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu

Do 15.2.

Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku

Do 16.2.

Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme