Týdenní přehled dění v EU ve dnech 30. května – 5. června 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve dnech 30. a 31. května se uskuteční mimořádný Summit Evropské rady, na kterém se bude projednávat mimo jiné reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu, spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany a ceny energií a bezpečnost dodávek.

Ilustrační fotografie

Na společném zasedání Rozpočtového výboru a Výboru pro hospodářství a měnu EP proběhne 30. května hlasování o Zprávě o provádění Nástroje pro oživení a odolnost.

Na společném zasedání Výboru pro hospodářství a měnu a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP proběhne 30. května veřejné slyšení k doplňkovému aktu v přenesené pravomoci o taxonomii.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 30. května 

Uskuteční se mimořádný Summit Evropské rady:

Reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu, Spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany, Ceny energií a bezpečnost dodávek

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Společné zasedání Rozpočtového výboru a Výboru pro hospodářství a měnu:

HLASOVÁNÍ: Zpráva o provádění Nástroje pro oživení a odolnost

Společné zasedání Výboru pro hospodářství a měnu a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Veřejné slyšení k doplňkovému aktu v přenesené pravomoci o taxonomii

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce SOCZaměstnanost, sociální věci, občanství

Úterý 31. května 

Uskuteční se mimořádný Summit Evropské rady:

Reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu, Spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany, Ceny energií a bezpečnost dodávek

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
MERTENS

Středa 1. června  

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Rozpočtový výbor

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání zástupců členských států pro digitální zdravotnictví (eHealth Network), Paříž, Francie

Evropská komise představí:

Konvergenční zpráva 2022

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce INTJednotný trh, výroba a spotřeba

Čtvrtek 2. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada přidružení Jordánsko-EU
Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku
Zasedání Rady pro obecné záležitosti (soudržnost)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání zástupců členských států pro digitální zdravotnictví (eHealth Network), Paříž, Francie

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce ECOHospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Pátek 3. června 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku
Rada pro zahraniční věci (obchod)
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 4. června

Neděle 5. května 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 2.6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 15.7.

Boj s nezákonným obchodováním s kulturními statky – akční plán EU

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme