Týdenní přehled dění v EU ve dnech 4. – 10. července 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 4. července bude projednávat v rámci rozpravy témata jako je jednotný digitální trh (akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách), strategie pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu a budoucí spolupráce mezi EU a Indií v oblasti obchodu a investic.

Ilustrační fotografie

Dne 5. července bude Evropský parlament hlasovat mimo jiné o změně nařízení o kapitálových požadavcích, pokud jde o řešení krizí, o dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2021. Téhož dne bude projednávat také duševní zdraví v digitálním světě.

Evropská komise představí na svém středečním zasedání konaném 5. července nový evropský inovační program.

Ve středu 6. července bude Parlament projednávat program činnosti českého předsednictví, závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 23.–24. června 2022, námitku podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: změna aktu v přenesené pravomoci o taxonomii EU pro oblast klimatu a aktu v přenesené pravomoci o zveřejňování informací v souvislosti s taxonomií, ochranu finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům a akční plán EU pro sociální ekonomiku.

Ve čtvrtek 7. července bude Evropský parlament projednávat na svém plenárním zasedání mimo jiné i oblast udržitelných leteckých paliv (Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU).

Přehled událostí

Pondělí 4. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Společná rozprava – Jednotný digitální trh (akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách), Krátké přednesení zprávy – Strategie pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu v oblasti obchodu a investic, Budoucí spolupráce mezi EU a Indií v oblasti obchodu a investic

Úterý 5. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro pozemní dopravu
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro vesmír

Evropská komise představí:

Nový evropský inovační program
 

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Směrem ke společným evropským opatřením v oblasti péče, Duševní zdraví v digitálním světě práce, Rostoucí ambice EU v oblasti biologické rozmanitosti před konáním konference COP 15
HLASOVÁNÍ: Změna nařízení o kapitálových požadavcích, pokud jde o řešení krize, Protokol (2021–2024) mezi EU a Cookovými ostrovy o provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2021

Středa 6. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Prezentace programu činnosti českého předsednictví, Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 23.–24. června 2022, Společná rozprava – Evropská investiční banka, Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: změna aktu v přenesené pravomoci o taxonomii EU pro oblast klimatu a aktu v přenesené pravomoci o zveřejňování informací v souvislosti s taxonomií, Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2020, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, Akční plán EU pro sociální ekonomiku

Čtvrtek 7. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Udržitelná letecká paliva (Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU), Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů

Pátek 8. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

Sobota 9. července

Neděle 10. července 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 15.7.

Boj s nezákonným obchodováním s kulturními statky – akční plán EU

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Do 2.9.

Agentura EU pro železnice – hodnocení činnosti agentury ze strany Evropské komise

Do 8.9.

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme