Týdenní přehled dění v EU ve dnech 5. – 11. června 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 5. června projednají poslanci Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin mimo jiné Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologických produktů s nulovou čistou hodnotou (Net Zero Industry Act).

Ilustrační fotografie

Ve středu 7. června Evropská komise představí: Návrh rozpočtu na rok 2024; Nová agenda pro Latinskou Ameriku a Karibik; Interinstitucionální etický orgán; Balíček na obranu demokracie a Komplexní přístup k duševnímu zdraví.

Ve čtvrtek 8. června proběhne hlasování v rámci Rozpočtového výboru EP o Vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie; Pozměňovací nařízení a směrnice EU s cílem zlepšit uspořádání trhu s elektřinou v Unii.

Ve čtvrtek 8. června projednají poslanci Výboru EP pro zaměstnanost a sociální věci návrh směrnice EP a Rady o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, tvorbu pracovních míst: spravedlivá transformace a společensky odpovědné investování a prezentaci zprávy o výsledcích programování politiky soudržnosti na období 2021-2027 s Normundsem Popensem (zastupující generální ředitel DG REGIO).

V neděli 11. června proběhne v rámci švédského předsednictví ve Stockholmu Neformální jednání ministrů zemědělství.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 5. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro informace
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Pozměňovací nařízení (EU) č. 648/2012, (EU) č. 575/2013 a (EU) 2017/1131, pokud jde o opatření ke zmírnění nadměrných expozic vůči ústředním protistranám ze třetích zemí a zlepšení účinnosti clearingových trhů Unie; pozměňovací směrnice 2009/65/EU, 2013/36/EU a (EU) 2019/2034, pokud jde o zacházení s rizikem koncentrace vůči ústředním protistranám a s rizikem protistrany u derivátových transakcí s centrálním clearingem
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Zprávy o probíhajících interinstitucionálních jednáních; Změna nařízení (EU) č. 691/2011, pokud jde o zavedení nových modulů environmentálních hospodářských účtů; Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologických produktů s nulovou čistou hodnotou (Net Zero Industry Act); Evropská zpráva o stavu klimatu 2022; Studie politického oddělení „Politika nezávislosti a transparentnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)“
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů pro námořní a vodní hospodářství EU, Stockholm

Úterý 6. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP)
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro hybridní hrozby
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • MERTENS
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů pro námořní a vodní hospodářství EU, Stockholm

Středa 7. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Návrh rozpočtu na rok 2024
  • Nová agenda pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Interinstitucionální etický orgán
  • Balíček na obranu demokracie
  • Komplexní přístup k duševnímu zdraví
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Setkání ředitelů platebních agentur EU v rámci společné zemědělské politiky, Stockholm
  • Setkání generálních ředitelů EU pro rybolov a rybářských atašé, Grisslehamn
  • Zasedání správní rady Europolu, Stockholm
  • Návštěva atašé Pracovní skupiny pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony (SMOR), Luleå a Skellefteå

Čtvrtek 8. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro konzulární záležitosti
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie; pozměňovací nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu s elektřinou v Unii
   • ROZPRAVA: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2023/001 BE/Logistics Nivelles – Belgie; Stavební politika – výměna názorů: Zpravodaj: Olivier Chastel (Obnovit)- Ústředí Frontexu – Aktualizace projektu výstavby – Jakékoli další obdržené; Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2023, který zahrnuje přebytek z rozpočtového roku 2022
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Mise Výboru pro zaměstnanost na sociální fórum v Portu, 26.-27. května 2023; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci; Statistika o obyvatelstvu, domech a bytech, změna nařízení (ES) č. 862/2007 a zrušení nařízení (ES) č. 763/2008 a (EU) č. 1260/2013; Tvorba pracovních míst: spravedlivá transformace a společensky odpovědné investování; Prezentace zprávy o výsledcích programování politiky soudržnosti na období 2021-2027 s Normundsem Popensem (zastupující generální ředitel DG REGIO)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Setkání ředitelů platebních agentur EU v rámci společné zemědělské politiky, Stockholm
  • Setkání generálních ředitelů EU pro rybolov a rybářských atašé, Grisslehamn
  • Zasedání správní rady Europolu, Stockholm
  • Návštěva atašé Pracovní skupiny pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony (SMOR), Luleå a Skellefteå

Pátek 9. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Coreper I
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Setkání ředitelů platebních agentur EU v rámci společné zemědělské politiky, Stockholm
  • Setkání generálních ředitelů EU pro rybolov a rybářských atašé, Grisslehamn
  • Návštěva atašé Pracovní skupiny pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony (SMOR), Luleå a Skellefteå
  • Návštěva atašé ve Výboru pro vzdělávání, Stockholm

Sobota 10. června

Neděle 11. června

 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální jednání ministrů zemědělství, Stockholm

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme