Týdenní přehled dění v EU ve dnech 5. – 11. září 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 5. září budou poslanci Rozpočtového výboru Evropského parlamentu hlasovat o změně nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. Ve středu 7. září představí Evropská komise Balíček evropské strategie péče.

V pondělí 5. září budou poslanci Rozpočtového výboru Evropského parlamentu hlasovat o změně nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 5. září 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada přidružení EU–Ukrajina
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro právo obchodních společností
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro pozemní dopravu

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

Úterý 6. září 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro přidružení EU-Gruzie
Neformální zasedání ministrů zdravotnictví
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro právo obchodních společností
Pracovní skupina pro výzkum
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
ANTICI
MERTENS

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce SOCZaměstnanost, sociální věci, občanství

Středa 7. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů zdravotnictví
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Evropská komise představí:

Balíček evropské strategie péče

Evropská strategie péče
Návrh doporučení Rady o dlouhodobé péči
Návrh doporučení Rady o revizi barcelonských cílů

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce TENDoprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Čtvrtek 8. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro mořské právo
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Pátek 9. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Euroskupina
Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí
Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce ECOHospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Sobota 10. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 8.9.

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu

Do 14.9.

Revize celního kodexu Unie

Do 19.9.

Nová strategie EU týkající se globálních aspektů zdraví

Do 28.9.

Bezpečnost vozidel – revize balíčku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel

Do 29.9.

Duševní vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme