Týdenní přehled dění v EU ve dnech 6. – 12. března 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 8. března Komise představí Bezpečnostní a obranný balíček – Strategie EU pro námořní bezpečnost, Společné sdělení o vesmírné strategii EU pro bezpečnost a obranu a Solidarita s Ukrajinou: rok provádění směrnice o dočasné ochraně.

Ilustrační fotografie

Ve čtvrtek 9. března ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou poslanci v rámci rozpravy projednávat mimo jiné Evropský prostor pro zdravotní data; Představení aktů v přenesené pravomoci, kterými se stanoví: metodika Unie stanovující podrobná pravidla pro výrobu obnovitelných kapalných a plynných paliv pro dopravu nebiologického původu a – prahová hodnota pro úspory emisí skleníkových plynů u recyklovaných uhlíkových paliv a metodika pro posuzování úspor emisí skleníkových plynů z obnovitelných kapalných a plynných paliv pro dopravu nebiologického původu a z recyklovaných uhlíkových paliv v konečném znění); Pozměňující směrnice pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů. V rámci hlasování budou poslanci hlasovat i o stanovení opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie.

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci na Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů s datem pro zaslání zpětné vazby do 25. dubna 2023.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 6. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání REX – Sekce Vnější vztahy

Úterý 7. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (vzdělávání)
  • Neformální zasedání ministrů obrany
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • ANTICI
  • MERTENS
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání TEN – Sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Středa 8. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů obrany
  • Neformální zasedání ministrů pro rozvoj
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
 • Evropská komise představí:
  • Bezpečnostní a obranný balíček
   • Strategie EU pro námořní bezpečnost
   • Společné sdělení o vesmírné strategii EU pro bezpečnost a obranu
  • Solidarita s Ukrajinou: rok provádění směrnice o dočasné ochraně
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání SOC – Sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Čtvrtek 9. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro rozvoj
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Neformální zasedání ministrů obchodu
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Evropský prostor pro zdravotní data; Představení aktů v přenesené pravomoci, kterými se stanoví: – metodika Unie stanovující podrobná pravidla pro výrobu obnovitelných kapalných a plynných paliv pro dopravu nebiologického původu (K(2023) 1087 v konečném znění) a – prahová hodnota pro úspory emisí skleníkových plynů u recyklovaných uhlíkových paliv a metodika pro posuzování úspor emisí skleníkových plynů z obnovitelných kapalných a plynných paliv pro dopravu nebiologického původu a z recyklovaných uhlíkových paliv (K(2023) 1086 v konečném znění); Pozměňující směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 2015/652; Výměna názorů s Kadri Simsonovou, komisařkou pro energetiku, a Fatihem Birolem, výkonným ředitelem Mezinárodní agentury pro energii (IEA), o důsledcích pro energetickou politiku EU.
   • HLASOVÁNÍ: Stanovení opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2024 – oddíl III; Financial rules applicable to the general budget of the Union (recast)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání NAT – Sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

Pátek 10. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Neformální zasedání ministrů obchodu
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro informace
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání INT – Sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba

Sobota 11. března

Neděle 12. března

 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Saltsjöbaden VII – mezinárodní vědecký seminář o zlepšení kvality ovzduší ve světě vysokého tlaku (Gothenburg)

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 17.3.Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 13.4.Doporučení ohledně odolnosti volebního procesu a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Do 13.4.Doporučení týkající se občanské angažovanosti
Do 13.4.Ustanovení o transparentnosti namířená proti skrytému vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Doporučení o skrytém vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Obrana evropské demokracie – sdělení
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme