Týdenní přehled dění v EU ve dnech 6. června – 12. června 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 6. června bude projednávat Evropský parlament v rámci plenárního zasedání mimo jiné plán ESVČ (Evropská služba pro vnější činnost) pro změnu klimatu a obranu EU.

Ilustrační fotografie

Evropský parlament na svém plenárním zasedaní bude 7. června projednávat v rámci rozpravy Balíček „Fit for 55“, především revizi systému Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; Sociální fond pro klimatická opatření; mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích; závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy (nařízení o sdílení úsilí); normy emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla; revizi systému EU pro obchodování s emisemi v oblasti letectví a oznámení v rámci programu kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA).

Evropský parlament bude 8. června projednávat v rámci svého plenárního zasedání akční plán EU pro sociální ekonomiku.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 6. června 

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek; Plán ESVČ pro změnu klimatu a obranu; EU a bezpečnostní výzvy v indicko-tichomořském regionu; Ostrovy a politika soudržnosti EU

Úterý 7. června 

V rámci Rady EU proběhne:

Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

Evropská komise představí:

Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2023
2021 Výroční zpráva o řízení a plnění rozpočtu EU

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Společná rozprava – Balíček „Fit for 55“ – Revize systému Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Sociální fond pro klimatická opatření; Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích; Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy (nařízení o sdílení úsilí); Nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF); Normy emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla; Revize systému EU pro obchodování s emisemi v oblasti letectví; Oznámení v rámci programu kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA); Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika EU po ruské invazi na Ukrajinu; Bezpečnost v oblasti Východního partnerství a úloha společné bezpečnostní a obranné politiky; Zpráva o Turecku za rok 2021
HLASOVÁNÍ: Digitální certifikát EU COVID – občané Unie; Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí

Středa 8. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro výzkum
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání horizontální pracovní skupiny pro kybernetické otázky (Lille, Francie)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

HLASOVÁNÍ: Posílení mandátu Europolu: vkládání záznamů do Schengenského informačního systému; Dohoda mezi EU a Mauritánií o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu a prováděcí protokol k této dohodě;
ROZPRAVA: Ukrajina; Globální hrozby pro práva na umělé přerušení těhotenství; Právo podnětu Parlamentu; Akční plán EU pro sociální ekonomiku; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

Čtvrtek 9. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro konkurenceschopnost
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro energetiku
Rozpočtový výbor

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání horizontální pracovní skupiny pro kybernetické otázky (Lille, Francie)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání REX – Vnější vztahy

Pátek 10. června 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro konkurenceschopnost
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání horizontální pracovní skupiny pro kybernetické otázky (Lille, Francie)

Sobota 11. června

Neděle 12. června 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro zahraniční věci (obchod)

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 15.7.

Boj s nezákonným obchodováním s kulturními statky – akční plán EU

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 24.8.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme