Týdenní přehled dění v EU ve dnech 7. – 13. března

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Unii očekávaných v následujícím týdnu.

Evropská komise tento týden vydá Společnou evropskou akci pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Evropský parlament bude na svém plenárním zasedání projednávat návrh nařízení o bateriích a odpadních bateriích.

Ilustrační fotografie

Evropský parlament bude na svém plenární zasedání projednávat také návrh rozhodnutí Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 7. března

V rámci Rady EU proběhne:

Coreper II
Neformální zasedání ministrů pro rozvoj
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Obchodní politika a evropská strategická autonomie – konference (Paříž, Francie)
Evropská klimatická konference (Nantes, France)
Ministerská konference o bydlení a výstavbě (Nice, Francie)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Potřeba ambiciózní strategie EU pro udržitelné textilní výrobky; Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory; Zmenšující se prostor pro občanskou společnost v Evropě; Úloha kultury, vzdělávání, sdělovacích prostředků
a sportu v boji proti rasismu;
HLASOVÁNÍ: Regionální souhrnný zemědělský účet; Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu (kodifikované znění); Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům – EGF/2021/006 ES / Cataluña automotive – Španělsko; Nový strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci v období po roce 2020; Zpráva o občanství EU za rok 2020

Společné zasedání rozpočtového výboru a hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Dialog o obnově a odolnosti s Valdisem Dombrovskisem, výkonným místopředsedou Komise pro ekonomiku, která funguje pro lidi, a Paolem Gentilonim, komisařem pro hospodářství

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce SOC – Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Úterý 8. března

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů pro telekomunikace
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Evropská klimatická konference (Nantes, Francie)
Ministerská konference o bydlení a výstavbě (Nice, Francie)
Konference o mezinárodní spolupráci pro globální Evropu v oblasti výzkumu, vysokoškolského vzdělávání a inovací (Marseille, Francie)
Neformální zasedání ministrů odpovědných za telekomunikace (Nevers, Francie)

Evropská komise představí:

Společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací; Genderový mainstreaming v Evropském parlamentu – výroční zpráva za rok 2020; Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III

Středa 9. března

V rámci Rady EU zasedne:

Neformální zasedání ministrů pro telekomunikace
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro vesmír

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference o mezinárodní spolupráci pro globální Evropu v oblasti výzkumu, vysokoškolského vzdělávání a inovací (Marseille, Francie)
Neformální zasedání ministrů odpovědných za telekomunikace (Nevers, Francie)
Konference – Úspěšný přechod: Od dostupné nízkouhlíkové energie k udržitelnému financování (Paříž, Francie)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Společná rozprava – Evropský semestr; Baterie a odpadní baterie; Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030
HLASOVÁNÍ: Právní stát a důsledky rozhodnutí Evropského soudního dvora

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce REX – Vnější vztahy

Čtvrtek 10. března

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Provádění politiky soudržnosti v období 2021–2027; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce TEN – Doprava, energetika, životní prostředí

Pátek 11. března

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper II
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 12. března

Neděle 13. března

Zpět na přehled

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 8.3.

EMIR Targeted review

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Nový přístup k retailovému investování v EU

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23. 5.

Nová konzultace zaměřená na fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25. 5.

Nová konzultace zaměřená na bezpečnost hraček

Zpět na přehled

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme