Týdenní přehled dění v EU ve dnech 8. – 14. května 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 8. května poslanci EP projednali v rámci svého plenárního zasedání např. Snižování emisí metanu v odvětví energetiky; Posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci; Provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách a Strategii pro normalizaci pro jednotný trh. V úterý 9. května poslanci EP hlasovali mimo jiné o skutečnostech týkajících se vztahů se Severním Irskem a Brazílií. V sobotu 13. května proběhne v rámci švédského předsednictví Indo-tichomořské ministerské fórum EU ve Stockholmu.

Ilustrační fotografie

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 8. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • ANTICI
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Snižování emisí metanu v odvětví energetiky; Posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci; Provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách; Strategie pro normalizaci pro jednotný trh
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Posílení sociálního dialogu; Kvalitní stáže v EU

Úterý 9. května

 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie na některé produkty převezené do Severního Irska; Zvláštní pravidla týkající se humánních léčivých přípravků určených k uvedení na trh v Severním Irsku; Zvláštní pravidla pro vstup některých zásilek maloobchodního zboží, rostlin k pěstování, sadby brambor, strojů a některých vozidel provozovaných pro zemědělské nebo lesnické účely do Severního Irska z jiných částí Spojeného království, jakož i pro neobchodní přesuny některých zvířat v zájmovém chovu do Severního Irska; Makrofinanční pomoc Moldavsku; Dohoda o přidružení mezi EU a Euratomem a Ukrajinou: dočasná liberalizace obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské výrobky; Dohoda mezi EU a Brazílií: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie; Nový rámec EU pro městskou mobilitu; Technologie s kritickým významem pro obranu a bezpečnost
   • ROZPRAVA: Společná rozprava – Udělení absolutoria za rok 2021; Zahájení Evropského roku dovedností; Společná rozprava – Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám; Společná rozprava – Rozpočet EU a vlastní zdroje

Středa 10. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro schengenské záležitosti
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Čtvrtek 11. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro OSN (CONUN)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro životní prostředí

Pátek 12. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí – Gymnich
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Bezpečnostní výbor – zabezpečení informací (AQUA, odborníci)
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti

Sobota 13. května

 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Indo-tichomořské ministerské fórum EU, Stockholm

Neděle 14. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro mezinárodní potravinářské a zemědělské otázky (Codex Alimentarus)

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme