Týdenní přehled dění v EU ve dnech 9. – 15. května 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu Komise představí finanční balíček, který bude obsahovat např. přezkum pravidel EU pro distanční marketing finančních služeb pro spotřebitele.

Ilustrační fotografie

V Senátu Parlamentu ČR ve středu proběhne zasedání Výboru pro záležitosti EU, na kterém se bude projednávat například návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, akt o datech nebo sdělení Komise REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii.

Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu proběhnou ve středu rozpravy ohledně aktu o umělé inteligenci.

Ve čtvrtek se v Tokiu uskuteční summit EU-Japonsko, na kterém budou nejvyšší představitelé obou celků jednat mimo jiné o prohloubení spolupráce, přičemž by mělo být podepsáno společné prohlášení a zahájeno digitálního partnerství.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 9. května

Úterý 10. května 

V rámci Rady EU proběhne:

Výbor pro vzdělávání
Pracovní skupiny pro kybernetické záležitosti
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro informace

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Společné zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci, práva žen a rovnost pohlaví a občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:

ROZPRAVA: Směrem ke společným evropským opatřením v oblasti péče
HLASOVÁNÍ: Energetická účinnost (přepracované znění)

Zasedání Výboru pro regionální rozvoj:

ROZPRAVA: Hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU: Osmá zpráva o soudržnosti; Prezentace databáze KOHESIO Evropskou komisí; Výměna názorů s Marcem Lemaîtrem, generálním ředitelem GŘ REGIO Evropské komise, ke sdělení EK o nejvzdálenějších regionech; Studie zadaná politickým oddělením B „Nástroje EU pro reakci na přírodní katastrofy“

Středa 11. května 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference „Chemické výrobky: Lepší ochrana zdraví a životního prostředí“ (Paříž)
Konference: „Evropa jako lídr v oblasti převratných inovací“ (Paříž)

Evropská komise představí:

Finanční balíček

DEBRA – Příspěvek na snížení zadluženosti (Debt Equity Bias Reduction Allowance)
Distanční marketing finančních služeb pro spotřebitele – přezkum pravidel EU

Balíček týkající se práv dětí

Evropská strategie pro lepší internet pro děti
Právní předpisy pro účinný boj proti sexuálnímu zneužívání dětí
 

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zahraniční věci:

ROZPRAVA: Doporučení Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ke sdělení „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství – Nová agenda pro Středomoří”; Kontrola evropských finančních prostředků v Libanonu; Prezentace studie „Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán: Posouzení možných hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů navrhovaných stěžejních projektů“; Geopolitický dialog s Oliverem Várhelyim, komisařem pro sousedství a rozšíření, o nástroji předvstupní pomoci (NPP III);

Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:

ROZPRAVA: Zpráva „Práva duševního vlastnictví v EU – ne zcela vodotěsná ochrana“; Studie „Postupy týkající se vedlejších příjmů držitelů veřejných funkcí a funkcionářů EU“
HLASOVÁNÍ: Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2020; Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020; Zřízení orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu;

Zasedání Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o rozsah způsobilých aktiv a investic, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy a pokud jde o požadavky na udělování povolení, investiční politiky a podmínky provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic; Změna struktury rámce Unie pro zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění); Ekonomický dialog a výměna názorů s irským ministrem financí Paschalem Donohoem.

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Paolem Gentilonim, komisařem pro hospodářství, o cílech udržitelného rozvoje

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna určitých legislativních aktů Unie

Zasedání Výboru pro právní záležitosti:

Speciální zpráva 6/2022 – Práva duševního vlastnictví v EU: ochrana není plně vodotěsná

Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:

ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna určitých legislativních aktů Unie; Doporučení pro jednání o dohodě o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací kriminální policie – Interpol; Návrh rozhodnutí Rady, kterým se podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena; Mezinárodní dohody s Ruskem v prostoru svobody, bezpečnosti a práva; výměna názorů s místopředsedkyní Komise pro hodnoty a transparentnost Věrou Jourovou v rámci strukturovaného dialogu

V rámci Senátu Parlament ČR se uskuteční:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Sdělení Komise Rozvoj hospodářství ve prospěch lidí: akční plán pro sociální ekonomiku; Návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti; Sdělení Komise o důstojné práci na celém světě v zájmu globální spravedlivé transformace a udržitelného oživení; Návrh směrnice o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí; Sdělení Komise k osmé zprávě o soudržnosti: Soudržnost v Evropě do roku 2050; Návrh nařízení o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech); Sdělení Komise REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii; Návrh nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám; Nařízení Komise v přenesené pravomoci, pokud jde o hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky, a nařízení v přenesené pravomoci, pokud jde o specifické zveřejňování informací v souvislosti s těmito hospodářskými činnostmi

Čtvrtek 12. května 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Summit EU-Japonsko, Tokio: spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany prostřednictvím strategického kompasu, partnerství v oblasti konektivity, digitálního partnerství, obchodu, klimatu a bezpečnosti. globální ekonomika, potravinová bezpečnost, energetická bezpečnost, zrušení cestovních omezení
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro právo obchodních společností
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference „Chemické výrobky: Lepší ochrana zdraví a životního prostředí“ (Paříž)
Konference: „Evropa jako lídr v oblasti převratných inovací“ (Paříž)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zahraniční věci:

HLASOVÁNÍ: Doporučení Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU po ruské invazi na Ukrajinu; Zpráva o zprávě Komise o Černé hoře za rok 2021; Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2021; Bezpečnost v oblasti Východního partnerství a úloha společné bezpečnostní a obranné politiky; Budoucí evropská finanční architektura pro rozvoj;

Zasedání Výboru pro právní záležitosti:

Digitalizace přeshraniční justiční spolupráce

Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:

ROZPRAVA: Policejní etika, použití síly a dodržování základních práv při prosazování práva; potřeby a priority EU v oblasti vzdělávání v oblasti prosazování práva; digitalizace přeshraniční justiční spolupráce; výměna názorů na současný stav podpory EU Ukrajině a provádění směrnice o dočasné ochraně; situace na hranicích mezi Francií a Spojeným královstvím a právní vývoj ve Spojeném království v oblasti zacházení s osobami, které přicestovaly nelegálně

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce REX – vnější vztahy

Pátek 13. května 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro kybernetické záležitosti
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference: „Evropa jako lídr v oblasti převratných inovací“ (Paříž)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Poradní komise pro průmyslové změny – CCMI

Sobota 14. května

Neděle 15. května

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 11.5.

Jednotný trh – nový nástroj EU k zajištění fungování jednotného trhu v mimořádných situacích

Do 13.5.

Oblast fondů peněžních trhů

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23.5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25.5.

Bezpečnost hraček

Do 25.5.

Kybernetická odolnost

Do 2.6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28. 7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme