Týdenní přehled dění v EU ve dnech 9. – 15. října 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 9. října budou poslanci Výboru IMCO projednávat mimo jiné změnu směrnic, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů při ekologickém přechodu prostřednictvím lepší ochrany proti nekalým praktikám a lepší informovanosti; založení nouzového nástroje pro jednotný trh, návykový design online služeb a ochranu spotřebitele na jednotném trhu EU; provádění nařízení o zeměpisném blokování na jednotném digitálním trhu a společná pravidla na podporu opravy zboží. V rámci hlasování budou poslanci hlasovat o odpovědnosti za vadné výrobky.

Ilustrační fotografie

Ve středu 11. října Evropská komise představí Soubor nástrojů pro demografii.

Ve čtvrtek 12. října poslanci Výboru ENVI budou hlasovat mimo jiné o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7).

Ve čtvrtek 12. října budou poslanci Výboru ITRE projednávat mimo jiné energetickou náročnost budov (přepracované znění); horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky, geotermální energie; navýšení inovací, průmyslovou a technologickou konkurenceschopnost díky příznivému prostředí pro začínající a rychle se rozvíjející podniky.

S účinností do 21. prosince jsou vyhlášeny dvě veřejné konzultace:

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)

Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 9. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost a sociální politika)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Změna směrnic 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů při ekologickém přechodu prostřednictvím lepší ochrany proti nekalým praktikám a lepší informovanosti; Založení nouzového nástroje pro jednotný trh a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a dozor nad trhem s nimi a změna nařízení (EU) 2019/1020; Návykový design online služeb a ochrana spotřebitele na jednotném trhu EU; Provádění nařízení o zeměpisném blokování z roku 2018 na jednotném digitálním trhu; Společná pravidla na podporu opravy zboží a změna nařízení (EU) 2017/2394 a směrnic (EU) 2019/771 a (EU) 2020/1828
   • HLASOVÁNÍ: Odpovědnost za vadné výrobky
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Změna směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná ve Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz; Hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě, změna nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušení nařízení (EU) 1315/2013
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost a sociální politika), Luxemburg
  • Zasedání generálních ředitelů pro výzkum EU (ERAC), Málaga
  • Evropský inovační a technologický institut (EIT) a nový evropský program inovací: Příspěvek k vedoucímu postavení Španělska v oblasti inovací v Evropě, Madrid

Úterý 10. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro vesmír
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Akce na téma „Standardizace: strategický nástroj pro klimatický a digitální přechod“, Madrid
  • Summit inovátorů nové generace, Madrid
  • Fórum R+D+C: „Budoucnost Evropy. Budování Evropy, kterou chceme“, Madrid

Středa 11. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX)
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní úprava
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro spojené království
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Soubor nástrojů pro demografii

Čtvrtek 12. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009; Změna nařízení (EU) č. 691/2011, pokud jde o zavedení nových modulů environmentálních hospodářských účtů; Společná pravidla na podporu opravy zboží a změna nařízení (EU) 2017/2394 a směrnic (EU) 2019/771 a (EU) 2020/1828
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Energetická náročnost budov (přepracované znění); Horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a změna nařízení (EU) 2019/1020; Geotermální energie; Navýšit inovace, průmyslovou a technologickou konkurenceschopnost díky příznivému prostředí pro začínající a rychle se rozvíjející podniky; Změna rozhodnutí (EU) 2017/1324, pokud jde o pokračování účasti Unie v Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont Evropa
   • HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o posílení výkonnostních norem pro emise CO₂ pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazování, a zrušení nařízení (EU) 2018/956

Pátek 13. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro informace
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro vlastní zdroje
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro spojené království

Sobota 14. října

Neděle 15. října

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation
Do 21.12.Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 21.12.Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)

Stáhnout PDF verzi

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme