Tým Česko: Společná podpora firmám

Šest státních institucí, které podporují české podnikatele, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořilo společný Tým Česko. Ten má začínajícím i zkušeným exportérům pomoci na zahraniční trhy.Stát může českým firmám efektivně pomoci, ať už jde o začínající podnikatele, nebo zkušené exportéry. Nabídka služeb a nástrojů pomoci ze strany státu je sice široká, ale z pohledu firem může být komplikované se v ní vyznat, což také čas od času kritizují zástupci podnikatelských reprezentací.

Tento stav chce změnit a pomoci hlavně malým a středním podnikům idea, která spojuje a propojuje služby poskytované jednotlivými státními subjekty tak, aby je firmy byly schopny lépe, rychleji a s daleko větším efektem využít.

Šest institucí − CzechTrade, CzechInvest, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR − spojilo své síly a iniciovalo vznik Týmu Česko. Partnerem projektu je ministerstvo průmyslu a obchodu a také oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

V praxi bude Tým Česko kvalifikovaně provázet podnikatele všemi fázemi života firmy, od nápadu a ideového záměru přes rozvoj a výzkum až po etablování se na zahraničních trzích a s tím související financování a pojištění. Samozřejmostí je, že takováto podpora bude poskytována ve všech regionech Česka, firmě přitom bude stačit obrátit se na kterýkoliv ze subjektů a ten jí dokáže zodpovědět základní informace o nabídce ostatních partnerů Týmu Česko.

Důležité je, aby nabídka byla pro podnikatele srozumitelná, proto jsou služby a hlavně jejich možná provázanost demonstrovány na konkrétních příkladech firem a na podnikatelském cyklu.

„To, že šest státních institucí spolu takto otevřeně komunikuje a má společný zájem usnadnit firmám život, beru jako velké plus. A taktéž si velmi cením podpory našeho nápadu ze strany ministerstva průmyslu a obchodu a partnerských organizací zastupujících české podnikatele. Pro CzechTrade vidím největší přínos v tom, že se díky Týmu Česko dostaneme do kontaktu s inovativními a vysoce perspektivními firmami, které mají velkou šanci uspět v zahraničí, a agentura jim v této jejich cestě ráda otevře dveře a pomůže,“ uvádí generální ředitel CzechTradu Radomil Doležal.

Poprvé se Tým Česko představil podnikatelské veřejnosti na konferenci s názvem Sdílená podpora podnikání, která se konala letos 31. května v Praze. Další příležitost bude v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde se pořádá obdobná konference zaměřená na praktickou ukázku pomoci firmám. Zároveň se v rámci týmu intenzivně pracuje na vytvoření sofistikovaného on-line nástroje, který umožní podnikatelům jednoduché vyhledávání v rozsáhlé nabídce služeb reflektující jednotlivé fáze podnikatelského cyklu.

Inspirací pro vznik Týmu Česko bylo úspěšné fungování obdobných týmů například ve skandinávských a v některých dalších ekonomicky vyspělých zemích. Do budoucna není vyloučeno zapojení dalších partnerských organizací.

Co Tým Česko umožní tuzemským podnikatelům?

  1. Nalézt informace pro podporu podnikatelského zájmu a nápadu.
  2. Zjistit, jak podpořit rozvoj v Česku a expanzi na zahraniční trhy.
  3. Lépe se orientovat v podmínkách pro podnikání a export.
  4. Inspirovat se zkušenostmi jiných úspěšných firem.
  5. Orientovat se ve službách jednotlivých organizací a v možnostech jejich propojení.
  6. Získat přístup k exportním příležitostem a kontaktům v zahraničí.
  7. Zvýšit vlastní konkurenceschopnost díky lepší informovanosti a s využitím nabízených služeb státních organizací.
  8. Ušetřit čas a finance díky přehledné a ucelené nabídce služeb na podporu podnikání, inovací a exportu.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Zuzana Synková, ředitelka odboru marketingu a analýz, CzechTrade (zuzana.synkova@czechtrade.cz).

Doporučujeme