Tým českých lékařů a odborníků na neonatologii absolvoval další úspěšnou misi v Kambodži

Projekt České perinatologické ruce letí do Kambodže vypsala Česká rozvojová agentura v roce 2021 jako navazující projekt na již ukončený z roku 2019.

Získat se ho podařilo Nadačnímu fondu Vita et futura, který ho zastřešil celým plánováním, přípravou a realizací včetně výběru odborníků, kteří se na projektu podílí. V první polovině ledna realizoval přímo v Kambodži početný tým rozsáhlý multidisciplinární program pro vzdělávání lékařů porodníků, anesteziologů, neonatologů, porodních asistentek a dětských sester. Delegace pak 21. března z Kambodži podnikla pracovní cestu do Česka a navštívila i sídlo České rozvojové agentury.

Ilustrační fotografie

Hlavními cíli projektu jsou snížení úmrtnosti matek u porodu, snížení perinatální úmrtnosti dětí a snížení úmrtnosti dětí do 5 let jejich života. Na otázky o projektu a především průběhu lednové pracovní cesty do Kambodži odpovídala Petra Pařízková, porodní asistentka a koordinátorka projektu.

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Jaké bylo složení vašeho týmu?

Složení týmu bylo pestré. Měli jsme s sebou porodníky, neonatology, anesteziology, diabetoložku, porodní asistentku, dětskou sestru a záchranáře zejména ze Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN a 1. LF UK, zástupce bioengineeringu a moderních IT technologií a také tlumočníky.

Čím jste váš bohatý program zahájili?

Hned na úvod prvního dne sympozia zněla hymna Kambodže, oficialita, která demonstrovala, jakou váhu zdejší lékaři a porodní asistentky dávali našemu mezioborovému edukačnímu kongresu v rámci pomoci podporované Českou rozvojovou agenturou. Pak už následovala přednáška za přednáškou. Porodní asistentka Mgr. Alžběta Němcová představila triáž na nízkorizikové a rizikové těhotné ženy v naší zemi a následně péči o nízkorizikové těhotné a rodičky porodní asistentkou.

MUDr. Zuzana Kokrdová představila novinky z problematiky preeklampsie. Významně zaujala přednáška MUDr. Hany Krejčí o diabetu těhotných. Den skončil v pozdně odpoledních hodinách prezentacemi o předčasném porodu, když posluchači zejména ocenili videoprezentace zajímavých kazuistik z naší klinické praxe. Milé bylo po roce setkání s ředitelem Národní pediatrické nemocnice Nhep Angkeabos, který vysoce ocenil naši práci při tvorbě anglicko-khmerských slajdů.

Co dalšího jste v rámci vašich přednášek probírali?

Hned druhý den začal představením dnešních doporučených postupů pro porod císařským řezem (MUDr. Kateřina Slabá, prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.). Následovala prezentace o extrakčních metodách v porodnictví, vakuumextrakce a porodnické kleště. Jedná se o život zachraňující metody. I když jsou kleště celosvětově na ústupu, tak by je měl i dnes umět zvládat každý porodník.

Stále existují situace, kdy se jim v zájmu záchrany života dítěte nebo matky nelze prostě vyhnout. Právě porodnické kleště viděli porodní asistentky, ale i někteří lékaři poprvé v životě. Následovalo představení novinek z oblasti život ohrožujícího krvácení při porodu, a to jak z pohledu porodníka, tak i anesteziologa.

Dostali jste se i k praktické ukázce vašich postupů?

Ano, kolegové porodnici z Kambodži pro nás připravili maminku, kterou čekal opakovaný císařský řez. Chtěli vidět naši techniku jeho provedení. Popravdě, operovat v úplně cizím prostředí, když ne všichni zdravotníci hovoří anglicky, s nástroji, které jsou shodné a zároveň odlišné, to na klidu moc nepřidá. Ale ve spinální anestezii, kterou brilantně představil a provedl MUDr. Jan Bláha a císařský řez provedl prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. s asistencí MUDr. Zuzany Kokrdové, když vedle khmerského instrumentáře vše jistila Mgr. Alžběta Němcová. Operace šla jako po drátku. Po ní se nám dostalo potlesku, který někdo nazval aplausem, protože na operačním sále bylo nezvykle velké množství diváků.

Ilustrační fotografie

Na jaké další důležité informace jste se ve vašem přednáškovém programu zaměřili?

Úplně každý, kdo pracuje na porodním sále, ví, že v případě zejména akutních problémů, je naprosto klíčovou osobou anesteziolog. Je si toho vědom každý porodník, neonatolog/pediatr, ale i každá porodní asistentka. Když se dusí dítě (odborně hypoxie) a je potřeba udělat akutní císařský řez, nebo když se žena ztrácí před očima, protože u porodu nastalo nečekaně rychlé a masivní krvácení (odborně peripartální život ohrožující krvácení), tak všichni okamžitě vytáčejí službu majícího anesteziologa.

Anesteziolog se rychle postará o zajištění dýchání pro zajištění tolik potřebného okysličení krve a následně tkání, zejména dělohy. Zajistí nitrožilní přístupy, aby bylo možno podávat příslušné tekutiny, včetně krevních náhrad a současně podává léky podporující krevní srážlivost. Proto byl jeden celý den našeho edukačního kongresu věnován anestezii a intenzivní medicíně. Kambodžané byli nadšeni, a proto přišli s požadavkem, nad rámec programu, udělat workshop přímo v jejich nemocnici.

Problémem v kambodžských nemocnicích bývá v rámci neonatologie často předčasný porod a s tím spojené komplikace, např. infekcí. Počítám, že jste se zabývali i tímto.

Samozřejmě. Po porodnické a anesteziologické části přišla na řadu neonatologie. Kolegové z Národní pediatrické porodnice projevili velký zájem o novinky v péči nejenom o děti, které měly to štěstí a narodily se v termínu, ale zejména o ty, u kterých osud nebyl tak milosrdný a hned na startu jejich života nadělil komplikace: předčasný příchod na svět.

Nedostatek kyslíku během porodu může u dítěte způsobit závažnou katastrofu – poškození mozku. A že takových případů zde je. V celé provincii (11 tis. porodů) není ani jeden kardiotokograf. Proto jako první téma našich neonatologů MUDr. Jan Smíšek představil tuto problematiku (odborně hypoxicko-ischemické encefalopatie), její diagnostiku a léčbu.

Upozornil, že včasná neonatologická/pediatrická intervence a správná resuscitace mohou být klíčovými prostředky, jak tuto závažnou patologii zvládnout. Následovala problematika časných a pozdních infekcí novorozence, zejména aby nedocházelo k podpoře vzniku na ATB rezistentních kmenů bakterií.

Co dalšího je pro zdravý vývoj novorozence zásadní?

Je to např. stabilizace novorozence. Profesor Richard Plavka při své výuce na toto téma demonstroval plicní problematiku ihned po porodu, zmínil důležitost pozdního podvazu pupečníku, včetně základních kroků resuscitace. Popsal respirační podporu vysokoprůtokových nosních kanyl a věnoval se bronchopulmonální dysplazii, její diagnostice, léčbě a hlavně prevenci.

Velmi prakticky zaměřené přednášky měla MSc. Zuzana Tomášková. Upozornila na důležitost termoregulace, a to jak u donošených, tak nezralých novorozenců. Její přednáška o významu a technice kojení vzbudila zájem nejen v pozorném publiku. Kambodžští neonatologové a dětské sestry se účastnili v hojném počtu a měli nepřeberné množství dotazů. Zprovoznili zde i moderní „baby simulátory“ zakoupené pro tyto účely Českou rozvojovou agenturou, když naši kolegové z Kambodže dostali podrobné informace, jak tyto moderní pomůcky používat.

Ilustrační fotografie

Jeden z projektů České rozvojové agentury v Kambodži je zaměřen na tolik potřebný obor bioinženýrství. Věnovali jste se i tomuto tématu?

Ano, poslední den naší účasti byl věnován právě bioinženýringu, a to přímo v prostorách Národní pediatrické nemocnice. Při přípravě konference se vedly velké dohady, zda může být organizována i v sobotu, kdy nebývá zdejším zvykem moc pracovat. Realita? Při prezentacích docenta Petra Kudrny a inženýrky Lucie Novotné si nebylo kde sednout. Přijelo i nebývalé množství zdravotníků z provincie Kampong Chnang.

Ukázalo se, že bioinženýring musí být nedílnou součástí naší rozvojové spolupráce, aby zde lidé uměli ovládat mnohdy úzce specializované přístroje, které jsou za nemalé finanční prostředky poskytnuty prostřednictvím České rozvojové agentury. Mimochodem Petr Kudrna v praxi před zraky zájemců zprovoznil náš dar. Přístroj na analýzu C-reaktivního proteinu (CRP) pro diagnostiku zánětu.

Splnila tedy pracovní cesta vašeho týmu vaše očekávání?

Naprosto. Naše mise byla naplněna na 200 %. Navíc jsme ještě před odletem zjistili, jak se vede naší kambodžské pacientce, u které jsme ukončili těhotenství císařským řezem. Mamince, stejně jako její dceři, které dali rodiče jméno Emília, se daří velmi dobře, a tak se domů letělo s dobrým pocitem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Phnompenhu (Kambodža).

• Teritorium: Asie | Kambodža | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme