EU chce zvýšit podíl využívání alternativních paliv pro automobily

EU vytváří celou řadu opatření v oblasti dopravy, která se podílí přibližně pětinou na emisích uhlíku v EU, vedoucí ke zvýšení využívání alternativních paliv s cílem snížení emise uhlíku.

Mezi alternativní paliva pro vozidla s nulovými emisemi patří elektřina, čpavek a vodík. Alternativní paliva dnes v EU využívá přibližně 5 % osobních a dodávkových automobilů.

Počet elektromobilů v EU vzrostl na více než 4,4 milionu v roce 2022, což je 16krát více než v roce 2015. Nicméně přechod na vozidla s nulovými emisemi musí jít ruku v ruce s komplexní infrastrukturou dobíjecích a čerpacích stanic. V EU je k dispozici přibližně 360 000 veřejně přístupných dobíjecích míst pro elektromobily, ale většina z nich je soustředěna pouze v několika zemích (Nizozemsko, Německo, Francie, Itálie a Švédsko).

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme