Zdroj: CzechTrade

U mladých italských podnikatů je stále populárnější zemědělství

Za posledních 10 let vzrostl v Itálii počet mladých zemědělců o téměř 13 %. Zemědělský sektor, který je jedním z hracích motorů italské ekonomiky, se stává čím dál atraktivnější pro mladé.

Na rozdíl od ostatních odvětví, kde podíl mladých podnikatelů do 30 let v posledních deseti letech poklesl o 25 %, v agroprůmyslu počet mladých farmářů roste, a to o 12,8 % v období let 2014 až 2023.

Ilustrační fotografie

V tomto časovém úseku došlo v Itálii ke snížení počtu podniků provozovaných mladými lidmi pod 30 let o 110 tisíc, v zemědělském sektoru došlo naopak k nárůstu o více než 4000 podniků, což potvrzuje jeho atraktivitu pro mladou generaci.

Mladí podnikatelé se podílí na revoluci ve farmářství především tím, že se zabývají často multifunkčními aktivitami, které zahrnují například transformaci produktů, přímý prodej, vzdělávací programy na farmách či farmářské školky, ale také rekreační aktivity, sociální projekty, péči o krajinu nebo výrobu obnovitelné energie.

Podle lídra mladých zemědělců Enrica Parisiho z organizace Coldiretti, tedy přední organizace zemědělských podnikatelů v Itálii a v Evropě, je nutné podporovat návrat mladých lidí k půdě a schopnost italského zemědělství nabízet a vytvářet pracovní příležitosti a profesní růst překonáváním byrokratických překážek. Mladí lidé a jejich zájem o inovace a udržitelnost hrají klíčovou roli v tomto sektoru pro restart Itálie a celkově Evropy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: Coldiretti

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme