Uber Eats a Deliveroo ničí australské malé podniky

Drobné lokální restaurace mohou ukončit svou činnost, budou-li Australané rozsáhle podporovat doručovací aplikace.

Aplikace pro rozvoz potravin Uber Eats, Deliveroo, DoorDash či Menulog ztěžují existenci a provoz malých podniků, na základě čehož vyzývá australská vláda Australany, aby přímo podporovali místní drobné podniky a restaurace.
Přítomnost stravovacího podniku na doručovacích platformách je podmíněna vysokými poplatky, které jsou však pro malé restaurace nepřijatelně vysoké a těmto podnikům jsou proto ponechány dvě možnosti: zvýšit ceny či ukončit činnost.
Přibližně 55 % podniků uvedlo, že jejich neschopnost zvyšovat ceny a udržovat podnikání aktivní pro ně byla jejich největší výzvou. Australská ekonomika ale roste dostatečně rychle na to, aby zákazníci zvýšení cen mohli akceptovat.

Zdroj: Business Insider
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme