Účast českých firem z obranného průmyslu na veletrhu FEINDEF ve Španělsku

Ve dnech 3.–5. listopadu 2021 se v Madridu uskutečnil veletrh obranných a bezpečnostních technologií FEINDEF. V rámci veletrhu proběhla též prezentace přítomných českých firem.

Veletrhu se za účelem podpory českých firem zúčastnila pověřená náměstkyně Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR paní Radka Konderlová.

Ilustrační foto

Na českém stánku, který zajistila kancelář CzechTrade v Madridu v participaci s českými firmami, se prezentovaly čtyři společnosti a další české subjekty se veletrhu účastnily ve spolupráci se svými partnerskými společnostmi.

Náměstkyně R. Konderlová vedla bilaterální jednání se španělskými kolegy, jejichž záměrem byla mj. podpora aktivit a zájmů firem českého obranného průmyslu. Zásadním tématem jednání byla diskuze na téma česko-španělské účasti na projektech Evropského obranného fondu (EDF).

Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Náměstkyně na veletrhu absolvovala i řadu jednání s českými subjekty, přičemž některé z nich potom oficiální delegaci doprovodily za účelem jejich představení na jednání s významnými hráči španělského obranného sektoru.

Je velmi pozitivní, že i v letošní druhé edici veletrhu FEINDEF, byla Česká republika náležitě zastoupena a se opět ukázalo, že české společnosti z obranného a bezpečnostního sektoru mají zahraničním partnerům co nabídnout.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko).

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme