Účetních poradců v ČR rychle přibývá. Automatizace změní jejich roli

Počet účetních poradců a lidí zabývajících se vedením účetnictví a daňové evidence vzrostl podle údajů České správy sociálního zabezpečení od roku 2008 o 14 tisíc. Za pouhých deset let jde o stěží uvěřitelný dvacetiprocentní nárůst. Dnes působí v oboru 83 tisíc živnostníků.V některých oblastech účetnictví se začíná prosazovat automatizace. Moderní technologie už zastávají nebo brzy zastanou některé úkony lidí.

Podle společnosti Trivi se účetní díky úspoře času budou moci účetní a daňoví poradci více soustředit na strategické poradenství pro podnikatele. Trh s účetními službami také čeká centralizace kvůli nákladným investicím do digitální transformace.

Počet živnostníků aktivních v oboru účetnictví během posledních deseti let vzrostl o 20 procent. Napomáhá tomu trend outsourcingu, kdy firmy i podnikatelé často přenechávají svou účetní agendu, typicky mzdové účetnictví, externím subjektům.

Strojové učení má změnit svět účtů

Moderní digitální technologie roli účetních postupně promění. „Už dnes existují technologie, díky kterým není při některých činnostech zapotřebí lidský zásah. Jedná se například o rutinní a opakující se úkony, jako je účtování faktur nebo vyplňování určitých formulářů. Tedy činnosti náročné na čas a soustředění, které ale nepřinášejí přidanou hodnotu pro klienty,“ uvádí ředitel české účetní společnosti Trivi Juraj Cienik.

Podle Cienika prochází účetnictví výraznou proměnou. „Celý obor byl donedávna poměrně konzervativní. Nyní ale do něj začínají pronikat moderní digitální technologie jako například strojové učení, kterému se intenzivně věnujeme i my. Věříme, že účetní se díky němu v mnoha činnostech oprostí od rutinní práce. Jsme přesvědčeni, že právě tato technologie změní svět účetnictví,“ říká Cienik.

Strojové učení nachází uplatnění v procesu účtování či párování plateb, ale i při kontrolách a následných opravách. Tím šetří čas lidským pracovníkům, kteří se tak mohou věnovat jiným důležitým činnostem.

Úspora nákladů?

Nástup moderních digitálních technologií a automatizace by se měl v následujících letech promítnout i do situace na trhu s účetními službami. „Moderní technologie ve světě účetnictví přinese zákazníkům úsporu nákladů, na straně účetních ale bude vyžadovat značné počáteční investice. Menší subjekty se proto během příštích letech začnou častěji spojovat do větších celků, které si budou tyto náklady moci spíše dovolit. Firmy vyvíjející účetní software také budou tyto technologie implementovat do svých standardních účetních systémů,“  domnívá se Cienik.

Neznamená to ale, že veškerou účetnickou práci zastane speciální software. Účetním se uleví od zdlouhavého zpracovávání prvotních dokladů, stále ale budou zapotřebí jejich expertizy.

Účetní se budou více soustředit na to, co výsledky účetnictví vypovídají o fungování firmy a jak lze její chod nadále zlepšovat. Tedy na odborné a strategické poradenství pro klienty. Stále také bude zapotřebí komunikovat s klienty nebo je zastupovat před úřady, domnívají se experti.

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme