Udržitelnost a aktivní práce v regionech byly hlavními tématy setkání inovátorů z celého Česka

Vůbec poprvé se v Olomouci uskutečnilo setkání takzvaných RIS3 týmů, zástupců inovačních center a regionálních rozvojových agentur ze všech krajů ČR.

Akce, která se konala v Pevnosti poznání 12. a 13. října, se zúčastnili také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CzechInvestu i krajských úřadů.

V Olomouci se uskutečnilo setkání takzvaných RIS3 týmů, zástupců inovačních center a regionálních rozvojových agentur ze všech krajů ČR | ICOK

„Setkali jsme se s týmy z celé republiky a mluvili o konkrétních výzvách a projektech v oblasti udržitelnosti. Hlavní téma doplnily zkušenosti a příklady dobré praxe našich scoutů z regionů Jesenicka, Šumperska, Přerovska a Prostějovska, kteří aktivně přímo na místě pracují se žáky a studenty, začínajícími podnikateli nebo místními inovativními firmami,“ uvedl Michal Bubeník, RIS3 manažer Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK), které akci pořádalo.

Každý kraj má svůj vlastní RIS3 tým a jeho úkolem je naplňovat inovační strategii daného území prostřednictvím konkrétních aktivit a projektů. „RIS3 strategie je jedním ze základních dokumentů kraje pro rozvoj v oblasti podpory podnikání a inovací v regionu, abychom věděli, jaké silné stránky máme a koho a kde podporovat. Všechno podstatné a užitečné vždy vzešlo zespodu, a právě v tom vidím důležitost setkání krajských RIS3 týmů,“ podtrhnul význam akce Jan Šafařík, předseda správní rady ICOK a náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj.

Na setkání si kolegové vyměnili zkušenosti, podělili se o novinky a informace ze svých krajů a nechyběly ani praktické workshopy. První den zakončila netradiční prohlídka Olomouce plavbou na Ololodi po řece Moravě a návštěva nově otevřené budovy Envelopa HUB, která je i novým sídlem ICOKu. Druhý den pak vystoupili zástupci ministerstev s informacemi k aktuálním trendům na národní úrovni a nechyběla ani možnost prohlédnout si unikátní aquaponickou farmu firmy Flenexa Aquaponie v prostorách podzemního bunkru v Přáslavicích.

„Jde o historicky první setkání v Olomouci, kdy jsme měli možnost na Hané přivítat a pohostit zástupce všech krajů z Česka. Díky otevřené spolupráci a sdílení zkušeností můžeme efektivněji posouvat naše regiony. Jsem rád, že nás v tom Olomoucký kraj, Univerzita Palackého v Olomouci a statutární město Olomouc podporují,“ uzavřel Tomáš Dostál, ředitel ICOK.

Více informací o setkání RIS3 týmů v Olomouckém kraji najdete na www.ris3meet.cz

Akce se uskutečnila v rámci projektu Smart akcelerátor Olomouckého kraje III.

Zdroj: Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK)

• Témata: Regionální informace

Doporučujeme