Udržitelný rozvoj v praxi úspěšné rodinné firmy: Odpovědně k zítřku, přírodě i lidem

Historie společnosti Vápenka Vitoul sahá až do roku 1913, kdy Josef Vitoul vykupuje rozsáhlý pozemkový areál včetně surovinové základny a začíná výstavbu čtrnáctikomorové kruhové pece typu Hoffmann na výrobu vápna. Začíná se psát vlastní historie vápenky, na kterou již bezmála třicet let navazuje vnuk zakladatele Ladislav Vitoul. Vápenka se opět stala uznávaným a oceňovaným podnikem, spolehlivým partnerem mnoha zemědělských, výrobních i stavebních podniků.

Vápenka Vitoul

Základní produkci vápenky tvoří vysoce kvalitní přírodní vápenec z lokality Skalka Měrotín, který je zpracováván na jemně mletý a velmi jemně mletý, popřípadě tříděný. Využití je široké, využívá se k odsiřování tepláren a tepelných elektráren, další využití nachází v gumárenských a plastikářských technologiích, v chemickém průmyslu, ve sklářství a keramice, v hutích i dolech, v zemědělství se používá na hnojení i jako přísada do krmiv pro hospodářská zvířata. Významnou oblastí využití vápence je také stavebnictví – nezbytný je při stavbách silnic pro výrobu litých asfaltů a živičných vozovek, uplatňuje se jako součást omítkových a maltových směsí i jako plnivo do betonových směsí.

„V současné době hlavně dodáváme firmám, které staví, nebo opravují silnice a dálnice. Pro tyto obalovny, kde se míchají asfaltové směsi, které tvoří povrchovou vrstvu vozovky, je nezbytné, aby náš produkt byl přesně podle normy, aby vyhovoval chemickým složením, procentovou čistotou obsahu uhličitanu vápenatého a stanovenou jemností pomletí vápence. Tam musíme striktně dodržovat požadavky jednotlivých obaloven, aby nedocházelo k narušení receptur výroby litých asfaltů a živičných vozovek . V posledních pěti letech do stavebnictví dodáváme dobrých třicet procent z objemu naší výroby,“ říká Ladislav Vitoul.

Moderní a šetrná

Všechny firmy dnes skloňují slova jako technologie, inovace, automatizace… Modernizovat lze i vápenku, jak potvrzuje Ladislav Vitoul: „Tyto marketingové a odborné termíny dnes doslova létají vzduchem, jsou součástí snad všech projevů, referátů a hodnocení mnoha řečníků. My jsme po zralé úvaze a vyhodnocení současné situace místo plamenných slibů a velkých plánů přikročili, s využitím dotací z evropských fondů, rovnou k realizaci obnovy technologie zpracování mikromletého vápence. Ale nejde nám jen o to, abychom stávající technologie obnovili, chceme dosáhnout i na zlepšení environmentálních parametrů, abychom vyšli vstříc požadavkům na ochranu životního prostředí. Přírodu si musíme chránit, vždyť my z ní přímo čerpáme.“

Ocenění Vápenky Vitoul
• Za vzorné plnění bezpečnostních norem a bezchybné dosahování normované kvality výrobků obdržela firma v letech 2012, 2013, 2014 vyznamenání Zlatý Permon a získala tak sošku do trvalého vlastnictví.

• Firma získala v letech 2015 a 2017 také prestižní ocenění Českých 100 Nejlepších, v roce 2016 pak Cenu města Litovle.

• V únoru 2015 získala společnost mezinárodně uznávané hodnocení Dun & Bradstreet Top Rating® jako dlouhodobě stabilní, důvěryhodná a solventní firma.

Nové stroje – bagr a nakladač Liebherr, třídicí a drticí linka Powerstone i nákladní automobil Tatra 815 – tvoří zcela novou linku, která v konečném důsledku přináší nejen vyšší výkonnost a více šetrnosti k přírodě, ale také úspory pohonných hmot a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Bezprostředně po odstřelení stěny vápence v lomu nyní bagr nakládá kámen přímo do třídicí a drticí pojízdné linky, která jej drtí na požadovaných dvaatřicet milimetrů a podrcený je nakladačem ihned nakládán na tatrovku a převážen k dalšímu zpracování do mlýnů v závodě.

„Novou technologií jsme snížili hlučnost a prašnost, která při takové výrobě vzniká, o úspoře pohonných hmot u těchto nových strojů ani nemluvě. Dokonce nám vznikla úspora tří pracovních míst a zlepšení podmínek bezpečnosti a ochrany pracovníků při práci,“ doplňuje Ladislav Vitoul.

První krok k zítřku

Vápenec je důležitá surovina, budoucnost vápenky ale nemusí být nutně spojena jen s jeho těžbou a zpracováním. Již před rokem Ladislav Vitoul zmiňoval, že jednou z cest rozvoje může být produkce finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Právě to současná modernizace vápenky podle Ladislava Vitoula umožňuje: „První a obrovský krok k budoucí podobě vápenky jsme udělali teď, pořízením této nové technologie. Ale nečekejte, že zítra přijdeme na trh s celým portfoliem nových produktů. Jsme soukromá, rodinná firma.

Máme více než stoletou tradici a velmi si zakládáme na poctivém a férovém způsobu nejen samotného podnikání, ale veškeré činnosti. Proto pro nejbližších několik let máme jedinou prioritu, totiž vyrovnat všechny ekonomické závazky, které nám rozsáhlou modernizací vznikly. To bych chtěl dokončit. A potom, po třiceti letech vedení firmy, budu moci nasměrovat nastupující generaci k dalším krokům rozvoje. Plány máme už připraveny a doufám, že mladá krev je bude s elánem realizovat.“

Principy udržitelného rozvoje Ladislav Vitoul slovy nijak nezmiňuje, jeho vápenka je však naplňuje ve všech směrech, s ohledem na budoucnost podniku i vlastní rodinu, s ohledem na zaměstnance a jejich rodiny, s ohledem na přírodu i region.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Karban

• Teritorium: Olomoucký kraj
• Témata: Uspěli v podnikání
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme