Ugandská vláda chystá významnou finanční podporu pro sektor zemědělství

Ve snaze oživit ugandskou ekonomiku po téměř třech měsících přísných karanténních opatření zavedených vládou s cílem omezit šíření koronaviru schválila ugandská vláda rozpočet na rok 2020–2021, který nabízí řadu daňových úlev a stimulačních opatření pro ekonomiku. V rámci těchto opatření je zvláštní pozornost a podpora věnována klíčovému sektoru ugandské ekonomiky, kterým je zemědělství.

Ugandská ekonomika je založena z 80% na zemědělství. Karanténní opatření se časově shodovala s obdobím sklizně důležitých komodit, jako je vanilka, káva či čaj. Díky tomu významně poklesly tržby zemědělců.

Rozpočet pro rok 2020–2021 (rozpočtový rok v Ugandě probíhá od července do června) se tak ve snaze podpořit hospodářské oživení zaměřuje především na podporu zemědělství formou přímé finanční podpory a poskytováním daňových prázdnin. Tím by mělo být dosaženo nejen posílení exportní výkonnosti, ale i zabezpečení potravin pro domácí spotřebu. Pro podporu zemědělství tak rozpočet vyčlenil 300 mld. KES (80 milionů USD) k posílení výkonnosti. 

Kromě přímé rozpočtové podpory budou zemědělským a zpracovatelským podnikům ze soukromého sektoru zpřístupněny úvěry od Ugandské rozvojové banky (UDB). Za tím účelem bude UDB rekapitalizována střednědobém horizontu částkou 267 mil. USD.

Nadto státní společnost Uganda Development Corporation zřízená pro podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru má podpořit investice do zemědělství částkou 36,8 mil. USD s cílem podpořit vývoz ugandských zemědělských komodit. 

Intervence by měly zvýšit zemědělskou produkci, zajistit potravinovou bezpečnost a rozšířit vývoz potravin zejména do okolních zemí. Cílem opatření je rozšířit nabídku zemědělské produkce, vytvořit pracovní místa a zvýšit příjmy ugandských farmářů.

Ugandská ekonomika by měla zaznamenat v tomto roce růst, a to přes negativní dopad pandemie na ekonomiku. Odhaduje se, že HDP Ugandy do konce běžného rozpočtového roku (konec června) bude činit 138 bil. KES (36,8 mld. USD), což představuje růstu ekonomiky o 3,1 %.

Tempo růstu je však přirozeně pomalejší než v předchozích čtyřech letech, kdy průměrná míra růstu dosahovala 5,4 %. Zpomalení růstu ekonomiky tak má přirozeně dopad na příjmy státního rozpočtu, přesto je však ugandská vláda připravena podpořit zemědělství s tím, že výpadky rozpočtů budou nahrazeny půjčkami.

Ugandské zemědělství má v rámci Afriky největší růstový potenciál. Podle zpracovaných studií může Uganda uživit až 200 milionů lidí. Vzhledem ke skutečnosti, že populace Ugandy činí 42 milionů osob, je zřejmé, že zemědělství má významný exportní potenciál. V současnosti se však zemědělsky využívá pouze 35 % vhodných zemědělských výměr.

Dalším zásadním problémem je nízká míra mechanizace, která se negativně podílí na zemědělských výnosech. Finanční prostředky k posílení výkonnosti zemědělství jsou tak více než potřebné. Vzhledem ke skutečnosti, že Uganda zemědělskou mechanizaci sama nevyrábí, představuje modernizace ugandského zemědělství příležitost i pro české výrobce zemědělské techniky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: M. Minčev, obchodní rada.

• Teritorium: Uganda
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme