Uhelná komise bude řešit útlum těžby, ale i celkový energetický mix ČR

Vláda schválila vznik uhelné komise. Na základě společného materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Komise bude mít devatenáct členů, zástupců klíčových skupin, které mají s uhlím a budoucím energetickým mixem České republiky něco společného.



 • Hlavním cílem práce nového poradního orgánu vlády bude zhodnotit budoucí potřebu hnědého uhlí a navrhnout další postup. Tedy zpracovat odborná doporučení, jak ČR přizpůsobit době, kdy dochází k útlumu využívání energie z fosilních paliv a čím dál tím víc a rychleji se přechází na bezemisní zdroje.
 • Výstupy práce komise by vláda měla mít k dispozici do konce roku 2020.

Uhelná komise bude řešit nejen záležitosti spojené s útlumem těžby. „Musíme se velmi intenzivně zabývat energetickou soběstačností, mít co nejlépe zajištěnou energetickou bezpečnost a být i co se týče energií maximálně konkurenceschopní. Nový poradní orgán vlády tak bude řešit celou řadu citlivých věcí a odborná doporučení poskytovat vládě. Rozhodovat o nich samozřejmě budeme muset s ohledem na budoucí energetický mix, tedy potřeby budoucích generací,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zásadní přitom je, abychom, co se týče uhlí, jeho postupného útlumu a využívání dalších zdrojů energie, našli shodu pokud možno všech zainteresovaných stran.“

„Česká republika má v současnosti jako jeden z mála států závazný plán, jak bude v následujících 30 letech snižovat emise skleníkových plynů, aby dostála mezinárodním závazkům, jak v rámci Pařížské dohody, tak v rámci Evropské unie. Dopady změny klimatu ale postupují rychle a razantně a proto potřebujeme i přesný jízdní řád, podle kterého postupně vyřadíme uhlí z používání ve velké energetice, která v České republice stále nejvíc přispívá ke změně klimatu. Snižovat emise skleníkových plynů budeme samozřejmě ve všech sektorech a také se tak děje, výroba elektřiny a tepla má ale dosud největší rezervy,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Předsedy uhelné komise jsou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pro maximální vyváženost jsou dalšími členy zástupci ministerstev, relevantních úřadů, podnikatelských asociací, nevládních neziskových organizací, zástupci krajů, Parlamentu a akademické sféry.

Používání energie uhlí nelze ukončit nárazově, česká energetika je historicky založena právě na uhlí. Podíl se ale snižuje. Státní energetická koncepce počítá s tím, že by se do roku 2040 mělo jednat o 10 – 15 %. Vliv na to má mimo jiné cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky kvůli vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší.

Nejvíc elektřiny v České republice se podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) loni vyrobilo právě v hnědouhelných elektrárnách, šlo o 43 %. Následovaly elektrárny jaderné (zhruba třetina) a obnovitelné zdroje energie (11 %). V roce 2018 se v ČR vytěžilo celkem 43,7 milionu tun uhlí (4,5 milionu černého a 39,2 milionu hnědého). ČR se tak v žebříčku nejvyšších producentů uhlí pohybuje kolem 15. místa.

 Statut uhelné komise (236 kB)

Složení uhelné komise:

 • Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu)
 • Richard Brabec (ministr životního prostředí)
 • David Koppitz (náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Ondřej Landa (náměstek pro řízení sekce Právní a majetek státu, Ministerstvo financí)
 • Jiří Vaňásek (náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Martin Štemberka (předseda, Český báňský úřad)
 • Zdeněk Osner (předseda představenstva Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR)
 • Daniel Beneš (viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR)
 • Vladimír Dlouhý (prezident, Hospodářská komora)
 • Jaromír Franta (I. místopředseda, Českomoravská konfederace odborových svazů)
 • Jan Rovenský (Greenpeace)
 • Jiří Koželouh (programový ředitel Hnutí Duha)
 • Martin Klika (1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje)
 • Jana Mračková Vildumetzová (hejtmanka Karlovarského kraje)
 • Jakub Unucka (náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje)
 • Pavel Pustějovský (předseda Podvýboru pro energetiku)
 • Zástupce Výboru pro životní prostředí PSP ČR
 • František Hrdlička (ČVUT)
 • Jiřina Jílková (UJEP)
 


Redakčně upravená tisková zpráva Ministerstva životního prostředí

Doporučujeme