Uhelné regiony jsou o krok blíž k evropským financím potřebným pro jejich rozvoj

Operační program Spravedlivá transformace uzavřel seznam celkem devíti programů nového období 2021-2027, které ČR zaslala k odsouhlasení Evropské komisi.

Zařadil se tak do formálního procesu vyjednávání programů politiky soudržnosti zaměřených na rozvoj regionů a jejich konkurenceschopnost. Schválení zastřešující strategie s názvem Dohoda o partnerství je očekáváno v průběhu května. Následně budou schvalovány jednotlivé programy, na které naváže vypsání první vlny výzev.

Ilustrační fotografie

„Naší prioritou je rychle dokončit schvalování všech programů na úrovni Komise, aby se žadatelé dostali k podpoře co nejdříve. Zasazovali jsme se o to, aby se nové programy zaměřovaly nejen na rozvoj uhelných regionů, ale hlavně na pomoc tamním lidem při rekvalifikaci a hledání nového zaměstnání. Stejně tak chceme napravit škody, které po sobě uhelný průmysl zanechal na životním prostředí a kvalitě života místních lidí,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s tím, že některé parametry programů ovšem připravovala ještě minulá vláda, a nejsou proto optimální. „Ocenil bych, kdyby finance více cílily na malé a střední podniky, které je nejvíce potřebují. Důležitá je také podpora samotné přípravy projektů, obzvláště u segmentů, kde není prostředků nazbyt. I na to by se mělo v rámci strategie myslet,“ upřesnil Bartoš.

V OP Spravedlivá transformace je pro žadatele připraveno celkem 42,7 miliard korun na podporu přeměny někdejších uhelných regionů, tedy Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem nového programu je podpora pracovních míst pro zaměstnance, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, i náprava škod v minulosti napáchaných na životním prostředí.

V rámci přípravy na programové období 2021-2027 přichystalo MMR semináře nejen pro žadatele, na kterých zájemce zdarma provede možnostmi podpory a novými dotačními zdroji. Na akce, které postupně proběhnou od konce března do poloviny dubna ve všech krajských městech, je možné se registrovat na webu dotaceeu.cz.

Operační programy

Operační programy (OP) jsou podrobné plány, v nichž členské státy stanovují, kam budou během sedmiletého programového období směřovat prostředky z fondů EU. OP mohou být zpracovány pro konkrétní region, nebo mohou mít tematický cíl a platnost pro celou zemi. Vedle toho existují také přeshraniční a meziregionální OP. Všechny programy pro rozvoje konkurenceschopnosti regionů pro období 2021-2027 jsou přehledně znázorněny v letáku. Finálnímu ratifikaci programů musí dle legislativy předcházet schválení Dohody o partnerství.

Dohoda o partnerství 

Pro programové období připravuje každý členský stát ve spolupráci s Evropskou komisí dohodu o partnerství (DoP). Ta určuje strategii a investiční priority, pro které se příslušný členský stát rozhodl, a uvádí seznam národních a regionálních operačních OP, které chce realizovat, včetně jejich alokací. Přípravu DoP v Česku koordinuje MMR. Schválený dokument je výsledkem jednání s řadou partnerů – krajů, obcí, řídících orgánů a zástupců z neziskové či akademické sféry. DoP pro programové období 2021-2027 předložilo MMR Evropské komisi 16. prosince loňského roku poté, co byla na národní úrovni schválena vládou

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme