Ukončení investičního projektu na dodávku a instalaci chladícího zařízení do skladu ovoce a zeleniny

ZÚ Bejrút zdárně ukončil investiční projekt zaměřený na zdokonalení produkčních kapacit libanonských farmářů. Projekt byl realizován v rámci rozvojového projektu Aid for Trade, jehož předmětem byla dodávka a instalace chladícího zařízení do skladu ovoce a zeleniny.Cílem projektu bylo zlepšit zásobování lokálního trhu a tím zvýšit maloobchodní standard, který nebude závislý pouze na sezonní nabídce ovoce a zeleniny.

Dodávku chladicího zařízení včetně montáže provedla společnost AISECO, příjemcem českého daru byla Municipalita města Bednayel v údolí Bekaa. Součástí projektu byla instalace chladicího zařízení, uvedení do provozu, zaškolení místních farmářů a závěrečné odborné školení na Elektro učilišti ve městě Bednayel.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon).

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme