Ukončení prestižního projektu Národní centrum pro energetiku

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO hostilo zástupce Technologické agentury České republiky, výzkumných organizací a průmyslových partnerů a podniků. Zúčastnili se závěrečného oponentního řízení Národního centra pro energetiku.

Slavnostní tečku za čtyřletým projektem Národní centrum pro energetiku (NCE) udělali zástupci výzkumných týmů z desítky českých univerzit, výzkumných organizací a šestnácti firem patřících ke špičce v oboru energetiky. Projekt s rozpočtem přes 370 milionů korun řešený prostřednictvím 30. dílčích projektů měl za cíl propojit akademickou sféru s průmyslovou praxí a prohloubit dlouhodobou spolupráci výzkumníků a klíčových aktérů v oblasti moderní energetiky.

Ukončení projektu Národní centrum pro energetiku | VŠB-TUO

Mezi pozvanými hosty byli členové Rady centra a zástupci zahraničních výzkumných organizací jako Fraunhofer Institute či Technische Universiteit Delft, zástupci Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Energetického regulačního úřadu, Moravskoslezského kraje a Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. Nechyběli ani výzkumníci z předních českých univerzit, Akademie věd a velkých energetických hráčů jako ČEZ a.s., Veolia Energie ČR, a.s. nebo Doosan Škoda Power, s.r.o. Hlavní pozvánka patřila zástupcům TA ČR a oponentům projektu Ladislavu Bělovskému a Janu Holubovi, zpravodaji projektu Milanu Mušákovi a pověřené konzultantce Rút Bízkové.

„Důkazem naplnění hlavního poslání Národního centra pro energetiku a maximálního využití podpory poskytnuté Technologickou agenturou České republiky jsou na tři stovky dosažených výsledků, které budou využity a aplikovány v praxi,“ shodli se ve svém úvodním slově hlavní řešitel projektu a ředitel CEET Stanislav Mišák a předseda Technologické agentury České republiky Petr Konvalinka, který se na akci připojil prostřednictvím online přenosu.

„Zároveň je nám velkou ctí, že můžeme na tyto výsledky výzkumu navázat v dalším šestiletém projektu Národní centrum pro energetiku II, který byl podpořen ve 2. veřejné soutěži Programu Národní centra kompetence a odstartoval letos v lednu,“ poděkoval Mišák. 

Ukončení projektu Národní centrum pro energetiku | VŠB-TUO

S prezentací spolupráce zaměřené na oblast účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti energetických celků vystoupil během oponentního řízení odborný garant aplikačního segmentu Daneš Burket z Centra výzkumu Řež.

„Národní centrum pro energetiku prokázalo, že splnilo základní zadávací podmínku veřejné soutěže a bylo skutečným centrem kompetence. Centrem je možné ho nazývat, protože středobodem jeho fungování byla vzájemná spolupráce všech zapojených členů. Přídomek kompetence si pak zaslouží především proto, že nám pomohlo tyto kompetence dále rozvíjet,“ zdůvodnil dr. Burket ve své prezentaci. Jako další přínos pak označil ekonomický a společenský význam jeho výsledků a zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 

Průřezově jako přehled aktivit souvisejících s výzkumem v oblasti zpracování a likvidace nebezpečných odpadů pojala oponentní řízení Jarmila Dedková z firmy ATEKO a.s.

„V rámci našeho výzkumu jsme odhalili nový potenciál používaných technologií zaměřených na likvidaci nebezpečných látek metodou bezplamenného spalování a prostřednictvím Národního centra pro energetiku jsme dostali šanci novou technologii ověřit v praxi,“ vysvětlila inovační potenciál výsledků projektu Dedková.

Ukončení projektu Národní centrum pro energetiku | VŠB-TUO

Její prezentaci k tématu alternativních zdrojů a odpadů v roli aplikačního garanta doplnil Stanislav Mišák a problematiku využití odpadního tepla z průmyslu s využitím ORC technologií shrnul Jaroslav Frantík z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO.

„Byznysový potenciál přetavit výsledky projektu do reálného obchodu a peněz, důvěra průmyslových partnerů ve smysl naší spolupráce doložená jejich ochotou investovat své vlastní prostředky do naší společné činnosti a také důvěra TA ČR vyjádřená prostřednictvím schválené podpory pro dvě energetická centra kompetence v následujícím šestiletém období,“ shrnul tři základní důvody, které stojí za úspěchem projektu, odborný garant centra Zdeněk Peroutka. Téma aplikačního segmentu Energetické sítě praktickými ukázkami doplnili výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni, vysokoškolských ústavů CEET a IT4I při VŠB-TUO a zástupci ČEZ Distribuce, a.s.

Mezinárodní přesah prostřednictvím uplatnění evropské nebo mezinárodní ochrany výsledků garantoval Mišák a známým heslem anglického vědce Michaela Faradaye: „The secret is comprised in three words: Work. Finish. Publish,“ se s poděkováním za pozornost s účastníky oponentního řízení závěrem rozloučil.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme