Zdroj: CzechTrade

Ukrajina musí vybudovat na 3 300 km tratí pro integraci do evropského prostoru

Rozšíření sítě tratí dle evropských standardů je jednou z priorit ukrajinských železničních drah.

Začátkem července 2023 zveřejnila společnost JASPERS výsledky studií vypracovaných na objednávku Evropské komise ke strategické integraci ukrajinských a moldavských železničních sítí do evropského prostoru. Předložená strategie počítá s výstavbou asi 3 300 km tratí evropského standardu na území Ukrajiny, které budou součástí čtyř evropských železničních koridorů TEN-T.

Ilustrační fotografie

Za účelem realizace integračních plánů spolupracuje státní společnost Ukrzaliznytsia s hlavním evropským fondem rozvoje infrastruktury Connecting Europe Facility. Ukrajina již podepsala s touto finanční institucí asociační dohodu, která umožňuje získat grantové financování až do výše 50 % nákladů projektu. V rámci dohody obdržela Ukrzaliznytsia dotační prostředky na projekty rozvoje železničních přejezdů se zeměmi EU ve výši 51 milionů eur.

Kromě výstavby tratí zahrnuje proces integrace do evropského železničního systému adaptaci řady technických standardů dle norem EU. V současné době Ukrzaliznytsia zvažuje účelnost investice do výstavby linky na výrobu pražců podle evropských požadavků.

Ve struktuře státní společnosti Ukrzaliznytsia působí 14 průmyslových podniků, které opravují lokomotivy, staví vagóny, vyrábějí pražce a také těží štěrk.

Zpracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Ukrajina.
Zdroj: https://uprom.info 

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme