Ukrajina zvýšila export obilovin

Po určité stabilizaci na ukrajinském trhu s pšeničnou moukou začal opět převládat trend růstu cen.

Stalo se tak především díky předchozímu růstu cen surovin a následně zvýšeným nákladům na výrobu hotových výrobků.

Od 9. září se nabídkové ceny prémiové mouky a mouky první jakosti pohybují v rozmezí 9,8–11,6 tis. UAH/t a 9,5–11,3 tis. UAH/t, což je v průměru o 200−400 UAH/t a v některých případech o 500−600 UAH/t více než na konci minulého týdne.

Aktivnějšímu růstu cen brání problémy s prodejem hotových výrobků způsobené nízkou poptávkou a dovozy levnější mouky z Běloruska. Poptávka dovozců zůstává mimořádně zdrženlivá. Od začátku hospodářského roku se podařilo z Ukrajiny vyvézt 24 tis. tun mouky proti 35,2 tis. tun a 45,3 tis. tun za stejné období v hospodářských letech 2020/21 a 2019/20.

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 10. září bylo z Ukrajiny vyvezeno 10,2 mil. tun obilovin, což je o 1,08 mil. tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Vyvezla se zejména pšenice (5,9 mil, tun), ječmen (2,9 mil. tun), žito (14,3 tis. tun) a kukuřice (1,3 mil. tun).

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme