Ukrajinské cukrovary trápí rostoucí ceny plynu a další novinky ze zemědělského sektoru

Na Ukrajině v současnosti působí 34 cukrovarů (vyrobeno více než 400 tis. tun cukru), ale kvůli rostoucím cenám plynu oficiálně odmítly zahájit cukrovarnickou sezónu čtyři cukrovary.

Současná vysoká výtěžnost cukrové řepy na Ukrajině a nárůst osetých ploch vedly k poklesu cen cukru. Avšak růst cen plynu, který tvoří až 70 % výrobních nákladů, tento trend obrátil. Z 34 cukrovarů na Ukrajině jich 19 funguje pouze na plyn. Jestliže loni byla cena plynu 7–8 UAH/m2, letos 28 UAH/m2. Pro mnoho firem v tomto odvětví jsou tyto ceny likvidační.

Národní sdružení výrobců cukru Ukrajiny (Ukrtsukor), USPP (Ukrajinský svaz podnikatelů a průmyslníků) a Rada podnikatelů spadající pod kabinet ministrů zaslaly dopis předsedovi vlády Dmytru Shmygalovi, v němž vyjadřují vážné znepokojení nad složitou situací v odvětví cukrové řepy. Uvádí, že ukrajinské cukrovary budou letos potřebovat nejméně 300 mil. m³ zemního plynu na výrobu cukru.

Kvůli rostoucím cenám zemního plynu nebyly některé společnosti schopny spustit výrobu a zemědělci, kteří investovali do pěstování řepy, utrpěli značné ztráty. Podnikatelská sféra proto žádá kabinet ministrů, aby v rozpočtu na období 2022 poskytl výrobcům cukru dotace ve výši 150 UAH/t. Zástupci sdružení navíc vyzývají vládu, aby hledala příležitosti ke snížení přemrštěných cen zemního plynu pro mnoho odvětví.

Rozvoj produkce bioplynu na Ukrajině

Předseda Nejvyšší rady Ukrajiny podepsal návrh zákona č. 645464 O změnách ukrajinského zákona o alternativních palivech o rozvoji výroby biometanu. Návrh zákona byl odeslán prezidentovi k podpisu 26. října 2021.

Podle výzkumu ukrajinského sdružení pro bioenergii byl ekonomický potenciál výroby bioplynu (popř.biometanu) na Ukrajině pomocí fermentační technologie odhadnut v roce 2018 na 6,8 mld. m³ metanu. To zahrnuje bioplyn ze zemědělského odpadu a vedlejších produktů (2,8 mld. m³), bioplyn z průmyslových a komunálních odpadních vod (miliardy metrů krychlových), a bioplyn z kukuřičné siláže.

Odborné odhady ukazují, že v roce 2050 se potenciál pro výrobu bioplynu (popř. biometanu) může zvýšit až na 17 mld. m³. Významné zvýšení potenciálu bioplynu (biometanu) může nastat v důsledku růstu průmyslové výroby, rozšíření surovin pro výrobu bioplynu (zbytky plodin), konsolidace podniků živočišné výroby a přechodu od ukládání pevného odpadu k využívání mechanických a biologických technologií zpracování.

Existuje značný nevyužitý potenciál pro rozsáhlé provádění projektů v oblasti bioplynu a biometanu na Ukrajině. Ukrajinský systém přepravy zemního plynu (GTS) je napojen na mezinárodní systém, který potenciálně umožňuje dodávku biometanu a dalších obnovitelných plynů z Ukrajiny do západní Evropy. Kromě toho má Ukrajina největší plochu zemědělské půdy v Evropě, jednu z nejvyšších v přepočtu na obyvatele, a rozvinutý zemědělský sektor.

Použití biometanu jako pohonné hmoty umožní zemědělcům získat zdroj energie z odpadů a vedlejších produktů vlastní výroby. Přijetí návrhu zákona poskytne příležitost ověřit vyčištěný bioplyn (biometan), jehož fyzikální a technické vlastnosti splňují požadavky předpisů o zemním plynu, poskytne záruky původu pro určité množství biometanu dodávaného do plynárenské přepravní soustavy a vyváží biometan prostřednictvím registru biometanu.

Mechanismus rozvoje trhu s biometanem navržený v návrhu zákona umožní rozšířit možnosti výrobců biometanu prodávat a vyvážet bioplyn (biometan) a také zvýšit ekonomickou atraktivitu projektů v oblasti bioplynu pro potenciální investory.

Produkce hub na Ukrajině

V roce 2021 se očekává produkce hub na Ukrajině ve výši 70 tis. tun, což je o 20 % více než v roce 2017 (51,3 tis. tun). K nárůstu produkce hub přispívá zlepšení kvality kompostu a zkušeností producentů.

Situace na trhu se sýry

Situace na trhu se sýry je stále obtížná. Aby se výrobci vyhnuli ztrátám, zvyšují ceny, přestože to vede k nižším prodejům. Rostoucí ceny domácích sýrů vyvolávají dovoz sýrů z EU, které jsou stále levnější než ty ukrajinské. Za tři čtvrtletí letošního roku se dovoz sýrů zvýšil o 11 %, na téměř 33,4 tis. tun.

Kategorie tvrdých a polotvrdých sýrů, které přímo konkurují sýrům většiny domácích výrobců, představuje 15,5 tisíce tun, což přibližně odpovídá loňskému dovozu. Minulý měsíc se jejich dovoz zvýšil o 9 % na více než 2 tis. tun (dovozní ceny ementálového sýra činí jen asi 155 UAH/kg).

Zároveň je domácí sýr ruského typu i od málo známých výrobců obvykle nabízen distributorům za velkoobchodní cenu nejméně 175 UAH/kg. Téměř polovina dováženého sýra pochází z Polska (46 %), Německa (15 %), Nizozemska (9 %) a z Francie (8 %).

Aktuální vývoz obilovin z Ukrajiny

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 25. října bylo z Ukrajiny vyvezeno 17,7 mil. tun obilovin, což je o 2,7 mil. tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Jednalo se zejména o pšenici (11,5 mil. tun), ječmen (4,2 mil. tun), žito (54,4 tis. tun) a kukuřici (1,8 mil. tun).

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme