Ukrajinský Lvov zabodoval v žebříčku „Business-friendly cities perception“

Lvov, kulturní a ekonomické centrum západní Ukrajiny, se v rámci hodnocení 2020 Emerging Europe Awards umístil na předních místech. Z hodnocených ukrajinských měst byl nejlepší.

2020 Emerging Europe Awards hodnotí ekonomický potenciál 75 měst z 23 zemí regionu střední a jihovýchodní Evropy a Východního partnerství. Jedná se jak o hlavní města, tak o města s počtem obyvatel nad 200 tis.

K hodnocení bylo přizváno 75 ekonomických a investičních expertů, kteří hodnotili města regionu dle 8 různých kategorií (brand města, ekonomický potenciál, obchodní klima, potenciál talentů, rozvoj smart city, infrastruktura a propojenost, kvalita života a podpora místních orgánů). 2020 Emerging Europe Awards jsou udělovány londýnskou organizací Emerging Europe.

V celkovém hodnocení spojujícím všech osm výše uvedených kategorií se Lvov umístil na šestém místě, přičemž před ním byla jen hlavní města zemí střední Evropy (1. Budapešť, 2. Praha, 3. Varšava, 4. Lublaň, 5. Bratislava).

V dílčích kategoriích pak Lvov uspěl v kategoriích ekonomický potenciál (2. místo), potenciál talentů (5. místo), rozvoj smart city (7. místo), kvalita života (7. místo) a podpora místních orgánů (3. místo).

Úspěšná byla i další ukrajinská města. V kategorii ekonomický potenciál se umístily Kyjev, Charkov (shodně 3. místo) a Dnipro (5. místo), v kategorii potenciál talentů Charkov (3. místo) a Kyjev (4. místo), v kategorii infrastruktura a propojenost Kyjev (6. místo).

Ekonomický potenciál Lvova těží z geografické blízkosti a dobrého spojení se zeměmi Evropské unie, ze vzdělané pracovní síly a celkově i velké orientace místních orgánů i obyvatel na západní a střední Evropu. Výše uvedené hodnocení potvrzuje i skutečnost, že Lvovská oblast je jedním z nejvíce investičně přitažlivých regionů Ukrajiny.

Lvov a Lvovská oblast nabízí řadu zajímavých příležitostí i pro české subjekty. Jedná se o odvětví, jakými jsou stavebnictví, včetně dopravních staveb (v současné době probíhá modernizace dopravní sítě na celé Ukrajině, včetně Lvovské oblasti), dřevozpracující průmysl a výroba nábytku (západní Ukrajina představuje jednoho z největších producentů lyží na světě vyráběných z kvalitního karpatského dřeva), lehký průmysl, strojírenství, potravinářství, zemědělství nebo sektor IT. Zajímavým sektorem je těžba zemního plynu. V této oblasti již několik let působí ve Lvovské a Ivano-Frankivské oblasti společnost Moravské naftové doly.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky ve Lvově (Ukrajina). Autor: Vladimír Kadlec, ekonomický konzul.

• Teritorium: Ukrajina
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme